preloder

Archiwum

Zespół Pilota serdecznie zaprasza wszystkich drużynowych i funkcyjnych, kadrę Hufców na spotkanie informacyjne związane z możliwością dofinansowania wypoczynku letniego i zimowego oraz możliwościami pomocy śródrocznej przy realizacji zadań specjalnościowych – kursy żeglarskie, motorowodne, ratownicze, , szkolenia specjalistyczne (np. meteo na obozie,), szkutnicze – basen, zdobywanie odznak chorągwianych, możliwość uzyskania materiałów. Spotkanie odbędzie się we wtorek 09.01.2018 o godzinie 18.00 w Domu Harcerza w Gdańsku. Będą ciasteczka 😉 i małe … Czytaj dalej

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl