Komenda Chorągwi

Skład Komendy Chorągwi 2014-2018:
hm. Artur Glebko - Komendant Chorągwi
nr tel: 500 061 800
e-mail: komendant@gdanska.zhp.pl

hm. Marek Boraczyński - Skarbnik Chorągwi
nr tel: 602 267 969
e-mail: skarbnik@gdanska.zhp.pl
 
hm. Tomasz Michałowski - Zastępca Komendanta Chorągwi ds. organizacyjnych
nr tel: 781 990 115
e-mail: organizacja@gdanska.zhp.pl
 
hm. Agnieszka Święcicka - Zastępca Komendanta Chorągwi ds. programu
e-mail: program@gdanska.zhp.pl

hm. Alina Cyrzon - członek Komendy Chorągwi ds. hufców
e-mail: hufce@gdanska.zhp.pl
 
hm.  Łukasz Kochowski - członek Komendy Chorągwi ds. pracy z kadrą
e-mail: kadra@gdanska.zhp.pl

hm. Jacek Grzebielucha - członek Komendy Chorągwi ds. promocji
nr tel: 517 812 675
e-mail: promocja@gdanska.zhp.pl
 

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku