Informacje dla rodziców

Drodzy Rodzice! 
Chcąc jak najlepiej zorganizować czas wypoczynku i zabawy dla Twojego dziecka, potrzebujemy wsparcia z Twojej strony – poniżej kilka wskazówek.

• Prosimy o rzetelne wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika i dokonanie wpłaty na konto zadania „Na szlaku przygody” numer 18 1240 5400 1111 0010 7310 9737 kwoty 100 zł stanowiącej pokrycie kosztów wyżywienia najpóźniej 13 dni przed rozpoczęciem turnusu (wtorek).  Tytuł przelewu: „szkoła, turnus, imię i nazwisko uczestnika”. Odbiorcą przelewu jest ZHP Chorągiew Gdańska, ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk. W przypadku rezygnacji z półkolonii lub poszczególnych dni, wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi. W przypadku niezakwalifikowania się dziecka na półkolonie w związku z brakiem miejsc, odpłatność zostanie zwrócona na konto bankowe wpłacającego, w terminie 3 dni od rozpoczęcia turnusu. Poinformuj kierownika lub wychowawcę o wszystkim, co pomoże zapewnić dziecku komfort wypoczynku. 

Wpłata nie jest gwarancją zakwalifikowania się na półkolonie. Decydująca jest kolejność zgłoszeń oraz terminowe wpłacenie kwoty za wyżywienie.

• Uczestnicy są zapoznawani z regulaminami półkolonii pierwszego dnia po ich rozpoczęciu i są zobowiązani do ich przestrzegania. 

• Pamiętaj, aby zawsze ubrać dziecko stosownie do pogody – w razie wątpliwości nie zaszkodzi zapakować bluzy czy kurtki przeciwdeszczowej do plecaka.

• Uczestnikami półkolonii mogą być tylko dzieci zdrowe.

• Dziecko należy przyprowadzić w godz. 7:30-8:30, odebrać w godz. 15:30-16:30.

• Dziecko może odebrać tylko rodzic/ pełnoprawny opiekun lub inna osoba na pisemny wniosek rodzica/ opiekuna. Dziecko może wracać samo wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodzica/ prawnego opiekuna dziecka.

• Każdy uczestnik półkolonii musi posiadać (na cały turnus): szczoteczkę do zębów, pastę do zębów, ręcznik, buty na zmianę. Dodatkowo zgodnie z zaplanowanym programem dnia: strój kąpielowy, strój sportowy, strój do przebrania (informacje o konieczności przyniesienia rzeczy dodatkowych będą podawane dzień wcześniej).

• W czasie zajęć na półkoloniach uczestnicy nie używają telefonów komórkowych – muszą one pozostać wyłączone w plecaku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony sprzęt elektroniczny.

• Wszelkie uwagi dotyczące organizacji półkolonii przyjmują kierownicy placówek (w poniedziałki i piątki w godz. 16:00-16:30) oraz kierownik projektu – Agnieszka Święcicka: polkolonie@gdanska.zhp.pl

• Istnieje możliwość przedłużenia pobytu dziecka na półkoloniach – szczegółowe zasady zostały opisane w Regulaminie półkolonii. 

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku