Zespół ds. pozyskiwania środków

Skład Zespołu ds. pozyskiwania środków

hm. Beata MATYJASZCZYK - szef zespołu 
hm. Andrzej PLISZKA  
hm. Marek BORACZYŃSKI
hm. Artur LEMAŃSKI
pwd. Urszula CUDZIŁŁO

Kontakt (do Skarbnika Chorągwi):
Adres e-mail: skarbnik@gdanska.zhp.pl
tel. 602 267 969.
 

Zespół ds. pozyskiwania środków ma na celu poszukiwanie potencjalnych źródeł finansowania działalności Chorągwi i hufców. Jego prace to przede wszystkim przygotowywanie wniosków o wsparcie finansowe działań podejmowanych na poziomie chorągwianym, wspieranie hufców w poszukiwaniu potencjalnych źródłach finansowania ich działalności na poziomie powiatowym, gminnym lub innym lokalnym. Priorytetową kwestią jest również wsparcie hufców przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ich działalności na dostępnym dla nich poziomie.

Skład Zespołu ds. pozyskiwania środków

hm. Beata MATYJASZCZYK - szef zespołu 
hm. Andrzej PLISZKA  
hm. Marek BORACZYŃSKI
hm. Artur LEMAŃSKI
pwd. Urszula CUDZIŁŁO

Kontakt (do Skarbnika Chorągwi):
Adres e-mail: skarbnik@gdanska.zhp.pl
tel. 602 267 969.
 

Zespół ds. pozyskiwania środków ma na celu poszukiwanie potencjalnych źródeł finansowania działalności Chorągwi i hufców. Jego prace to przede wszystkim przygotowywanie wniosków o wsparcie finansowe działań podejmowanych na poziomie chorągwianym, wspieranie hufców w poszukiwaniu potencjalnych źródłach finansowania ich działalności na poziomie powiatowym, gminnym lub innym lokalnym. Priorytetową kwestią jest również wsparcie hufców przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ich działalności na dostępnym dla nich poziomie.
Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku