Pełnomocnik Komendanta ds. projektów unijnych

Pełnomocnik Komendanta ds. projektów unijnych

hm. Andrzej Pliszkaqedinoap@interia.pl, tel. 601 618 755

(Zgodnie z pkt 5 Uchwały XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie  udziału ZHP w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków z funduszy europejskich  w nadchodzącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej)
 
"Zjazd zobowiązuje komendy chorągwi w szczególności do:

a)    podjęcia działań na rzecz pozyskania środków na pokrycie udziału własnego ze środków publicznych, zwłaszcza będących w dyspozycji samorządów i funduszy celowych,

b)    powołania zespołu roboczego ds. przygotowywania i nadzorowania projektów finansowanych ze środków europejskich,

c)    powołania w strukturze komendy chorągwi pełnomocnika ds. projektów unijnych."
 

Pełnomocnik Komendanta ds. projektów unijnych

hm. Andrzej Pliszkaqedinoap@interia.pl, tel. 601 618 755

(Zgodnie z pkt 5 Uchwały XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie  udziału ZHP w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków z funduszy europejskich  w nadchodzącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej)
 
"Zjazd zobowiązuje komendy chorągwi w szczególności do:

a)    podjęcia działań na rzecz pozyskania środków na pokrycie udziału własnego ze środków publicznych, zwłaszcza będących w dyspozycji samorządów i funduszy celowych,

b)    powołania zespołu roboczego ds. przygotowywania i nadzorowania projektów finansowanych ze środków europejskich,

c)    powołania w strukturze komendy chorągwi pełnomocnika ds. projektów unijnych."
 

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku