Zespół Finansowo-Księgowy

Zespół Finansowo-Księgowy

Szef Zespołu
hm. Marek Boraczyński
e-mail: skarbnik@gdanska.zhp.pl

Skład Zespołu
hm. Danuta BEDNARCZUK                                
Iwona DOBRZYNIECKA                 
Olga SUŁEK-FUCZYŃSKA
Małgorzata GLAC
Michalina MERCHEL               
 
Zespół Finansowo-Księgowy - jego zadaniem jest prowadzenie księgowości Komendy Chorągwi oraz hufców, prowadzenie rozliczeń publicznoprawnych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz związanej z tym dokumentacji, prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT oraz wymaganej prawem dokumentacji, pozostałych zobowiązań publicznoprawnych Chorągwi, nadzór nad działalnością finansowo-księgową hufców, prowadzenie spraw kadrowych i płacowych Komendy Chorągwi i hufców.

Informacja z przeprowadzonej zbiórki publicznej

Pozwolenie nr ROPS-P.622.17.11 z dnia 8.07.2011 wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego.
Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku