Gdański Harcerski Krąg Akademicki „Flavio Note”Przewodnicząca
:
pwd. Marcin Wyroślak HO
Kontakt: krag-ug@gdanska.zhp.pl (tymczasowo)
Strona WWW: www.facebook.com/ghkaflavionote


Spotkania:

Informacje o spotkaniach podawane są na fanpage na Facebooku :) 

Informacje o Kręgu:
GHKA "Flavio Note" zrzesza studentów, pracowników trójmiejskich uczelni oraz osoby w inny sposób związane ze środowiskiem akademickim, które są członkami ZHP. Niemniej jednak w naszych spotkaniach uczestniczą nie tylko Harcerze, ale także przyjaciele Harcerstwa nie będący członkami ZHP.
Do zadań Kręgu należą w szczególności: stwarzanie warunków do rozwoju duchowego, społecznego, intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego członkom Kręgu, w tym zwłaszcza przez umożliwienie im zdobywania stopni, sprawności, znaków służb i uprawnień państwowych; inicjowanie działalności programowej i wychowawczej; doskonalenie metod pracy oraz wymiana doświadczeń; podejmowanie służby społecznej na rzecz harcerstwa i środowiska; szeroko pojęta promocja harcerstwa.

W praktyce zajmujemy się organizacją konferencji naukowych, spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztatów i kursów doskonalących nasze umiejętności oraz pozwalających nabyć nowe. Nie braknie nam też czasu na przygotowywanie różnych rajdów, biwaków i wycieczek.

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania!

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku