Hufiec, który Wspiera, Inspiruje i Rozwija swoich drużynowych

 Czuwaj!

 

Zespół instruktorów, którym bardzo zależy wsparciu drużynowych przygotował pewien projekt. Jest to WIR  czyli hufiec, który Wspiera, InspirujeRozwija swoich drużynowych.

 

Ponadto chcemy docenić hufce stawiające drużynowego w centrum swojej uwagi, przygotowaliśmy specjalne wyróżnienie, które z pewnością będzie uwieńczeniem codziennej pracy i starań komend hufców.  

 

Aby otrzymać miano WIR trzeba spełnić następujące wymagania: 

 

·         przynajmniej raz w kwartale, organizuje formy doskonalące dla drużynowych (np. zbiórkę drużynowych o charakterze programowym, metodycznym, kształceniowym; warsztaty, itp.), 

·          ma zaplanowaną regularną pracę z drużynowymi, 

·         posiada biblioteczkę drużynowego, 

·         wdraża w hufcu „prostą dokumentację” (np. poprzez elektroniczny system zgłaszania biwaków), 

·         prowadzi poradnictwo dla drużynowych, 

·         motywuje drużynowych np. poprzez współzawodnictwo, 

·         skorzystał z oferty zbiórki dla drużynowych przygotowanej przez Chorągiew Gdańską. 

 

 

W ramach zbiórki dla drużynowych przygotowanej przez Chorągiew Gdańską oferujemy przeszkolonego instruktora, który przyjedzie do hufca i poprowadzi zajęcia dla kadry na wybrany wcześniej temat.

 

Do wyboru są trzy tematy zbiórek: 

1. Program drużyny - analiza, charakterystyka, cele, harmonogram, ewaluacja, 

2. Problemy wychowawcze (malkontenctwo, oportunizm, roszczeniowość, konsumpcjonizm), 

3. Promocja, identyfikacja, wizerunek.

 

Jeżeli chcielibyście, aby zostały poprowadzone zajęcia z innego tematu dajcie znać, a razem na pewno coś wymyślmy ;)

 

 

 Projekt warsztatów składa się z następujących etapów: 

·         Hufiec wyraża chęć wzięcia udziału w warsztatach. 

·         Umawiamy prowadzącego z przedstawicielem hufca i ustalamy termin przeprowadzenia warsztatów. 

·         Odbywają się warsztaty, które mogą być poprowadzone przy współudziale instruktorów z danego hufca.  

·         Wspólna ewaluacja warsztatów. 

Zajęcia warsztatowe trwają około 2-3 godzin.

 

 

 

W razie pytań, chęci współpracy prosimy o kontakt pod adresem wir@gdanska.zhp.pl

 

 

 

Szef Projektu WIR  

hm. Łukasz Kochowski     

 

Zastępca Szefa Projektu WIR  - koordynator warsztatów dla drużynowych

phm. Łukasz Zborowski-Weychman   

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku