Sprawozdania

1 procent

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w okresie od 20.12 2013 r. do 31.12.2014 r.

Sprawozdanie ze zbióki publiczej zorganizowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańską na terenie województwa pomorskiego w okresie od 20 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. na podstawie pozwolenia nr ROPS-P.622.46.13 z dnia 18.12.2013 r. wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego ze zmianą nr ROPS-P.622.8.14 z dnia 11.02.2014 r. oraz ROPS-P.622.19.14 z dnia 13.05.2014 r.

Sprawozdania i dokumenty Stowarzyszenia OPP

Gdańsk 30.07.2014

Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP publikuje sprawozdania i dokumenty Stowarzyszenia zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Sprawozdanie Merytoryczne można znaleźć na stronie Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego podając nasz KRS: 0000273799

Sprawozdanie Merytoryczne 2013
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2013
Bilans
Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Informacje o naszej działalności można uzyskać w siedzibie ZHP Chorągwi Gdańskiej pod adresem 80-823 Gdańsk ul. Za Murami 2-10, adres e-mail: gdanska@zhp.pl; tel. 58 301 13 27.  

hm. Hanna Piotrowska
Komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „EDU-ECO-HARC"

Końcowe sprawozdanie z realizacji zadania pn. „EDU-ECO-HARC - cykl szkoleń przygotowujących liderów harcerskich do organizacji zajęć z zakresu wychowania ekologicznego, nr umowy WFOŚ/D/72/299/2011

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku