O identyfikacji wizualnej

Identyfikacja wizualna (ang. corporate identity - CI) to podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku organizacji. Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji, a jego podstawę stanowi znak firmowy - logo.

Na identyfikację wizualną składają się m.in.:

  • logotyp
  • kolorystyka
  • czcionki
  • zasady postępowania z powyższymi

W wyniku przeprowadzenia identyfikacji wizualnej powstaje zazwyczaj tzw. księga znaku, która opisuje wszystkie składowe.

W ramach identyfikacji powstają często także podstawowe nośniki wizerunku marki:

  • wizytówki,
  • papier listowy,
  • koperty,
  • itp.
I te wszsytkie materiały znajdziecie w poniższych podkategoriach:
ZHP - materiały ogólnozwiązkowe spełniajace wymogi identyfikacji wizualnej
Chorągiew - materiały zbudownae o księge znaku ZHP dla jednostek  Chorągwi Gdańskiej

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku