Chorągiew Gdańska ZHP i Miasto Gdańsk zapraszają na Wakacje Pełne Przygód


Lato w mieście też może być ciekawe! Chorągiew Gdańska ZHP i Miasto Gdańsk zapraszają na Wakacje Pełne Przygód – cykl półkolonii letnich. Aktywny wypoczynek pod okiem instruktorów ZHP, wizyty w instytucjach kultury, zabawy na świeżym powietrzu i nowe przyjaźnie – zapraszamy do zgłoszeń na www.polkolonie.gdanska.zhp.pl. Koszt tygodniowej półkolonii: 100 zł.

Chorągiew Gdańska ZHP zaprasza dzieci i młodzież na półkolonie Lato Pełne Przygód realizowane dzięki wsparciu Miasta Gdańsk. Oferujemy osiem terminów turnusów. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30, opieka zapewniana będzie w godz. 7.30 -16.30 w trzech szkołach: SP Nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 (Ujeścisko – Łostowice), SP Nr 12 przy ul. Czułchowska 12 (Ujeścisko – Łostowice), SP Nr 42 przy ul. Piotra Czajkowskiego 1 (Suchanino).

Turnus I 4 - 8 lipca 2016
Turnus II 11 - 15 lipca 2016
Turnus III 18 - 22 lipca 2016
Turnus IV 25 - 29 lipca 2016
Turnus V 1 - 5 sierpnia 2016
Turnus VI 8 - 12 sierpnia 2016
Turnus VII 16 – 19 sierpnia 2016
Turnus VIII 22 - 26 sierpnia 2016

Szczegółowe informacje, w tym regulamin półkolonii i program półkolonii znajdują się na stronie www.polkolonie.gdanska.zhp.pl. Zapisy rozpoczną się od 24 czerwca 2016 r. według poniższych zasad.

Aby zapisać dziecko na półkolonie rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do:

1) Wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.polkolonie.gdanska.zhp.pl lub dokonanie zapisu osobiście w Punkcie Informacyjnym, najpóźniej do środy poprzedzającej rozpoczęcie turnusu.
2) Pobrania ze strony www.polkolonie.gdanska.zhp.pl lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym i karty kwalifikacyjnej uczestnika i wypełnienie jej.
3) Wpłaty na konto zadania „Wakacje pełne przygód” numer 82 1240 5400 1111 0010 6830 8734 kwoty 100 zł stanowiącej pokrycie kosztów wyżywienia. Tytuł przelewu: „SP (podać numer szkoły), turnus, imię i nazwisko uczestnika”. W przypadku rezygnacji z półkolonii lub poszczególnych dni, wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.
4) Dostarczenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej do Organizatora (w Punkcie Informacyjnym lub u kierownika placówki) najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu.
5) Zapisy przyjmowane są wyłącznie na pełne turnusy, nie ma możliwości pobytu dziecka na półkolonii w krótszym okresie czasu.
6) Rodzic/Opiekun może zapisać dziecko na więcej niż jeden turnus lub w miarę wolnych miejsc przedłużyć pobyt dziecka na półkolonii na kolejny turnus.

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku