Badanie zasobów kadrowych Chorągwi Gdańskiej

Szanowne instruktorki, szanowni instruktorzy, osoby pełniące funkcję instruktorską! Zaczynamy dużą akcję badania zasobów kadrowych w naszej Chorągwi :) Zbieramy ogromną pulę instruktorów-pasjonatów, gotowych podzielić się swoimi pasjami w ramach dzialalności kształceniowo-programowej na szczeblu Chorągwi. Nie ma ograniczeń co do stopnia (nawet bez, byle osoba pełniąca funkcję instruktorską), co do stażu i co do wieku. Zachęcamy gorąco!
Link do ankiety: http://bit.ly/1PeGbPW

hm. Łukasz Kochowski
Komenda Chorągwi Gdańskiej
Członek Komendy ds. pracy z kadrą

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku