Informacja z przeprowadzonej zbiórki publicznej

Pozwolenie nr ROPS-P.622.17.11 z dnia 8.07.2011 wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Termin i miejsce: 9.07.2011 – 30.11.2011 (zbiórka dobrowolnych wpłat na konto na terenie województwa pomorskiego), 9.07.2011 – 31.08.2011 (zbiórka ofiar do puszek kwestarskich w Leśnej Hucie).

Wyniki zbiórki publicznej:
•      do puszek kwestarskich zebrano łącznie 1682,85zł (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt dwa złote 85/100 gr);
•      na koncie bankowym nie zebrano żadnych środków finansowych.

Wydatkowanie:
Zebrane środki w całości przeznaczono na budowę Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju w Leśnej Hucie. Centrum zakłada prowadzenie szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Dzięki zebranym funduszom zakupiono stoliki oraz krzesła do sali przyrodniczej w Centrum.

Koszty przeprowadzenia zbiórki:
nie poniesiono żadnych kosztów przeprowadzenia zbiórki.

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku