Patron harcerstwa polskiego bł. Ks. phm. Stefan Wincenty Frelichowski

Błogosławiony Ks. Stefan Wincenty Frelichowski  urodził się 22 stycznia 1913r. w Chełmży. W wieku 14 lat (21 marca 1927r.) wstąpił do  2  Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Chełmży, której od 1930r. był drużynowym. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął  studia teologiczne  w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Jako kleryk był członkiem, a następnie przewodniczącym działającego w nim kręgu starszoharcerskiego. W 1934r. został podharcmistrzem.  14 marca 1937r. przyjął  Święcenia Kapłańskie. Był najpierw kapelanem i osobistym sekretarzem Biskupa Chełmińskiego St. W. Okoniewskiego, a od 1 lipca 1938r. wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP W Toruniu. W Toruniu pełnił również funkcję Kapelana Choragwi Pomorskiej i kierownika Wydziału Harcerstwa Starszego. Redagował biuletyn „Zew Starszoharcerski”.

Druh Wicek, od 16 roku życia,  pisał „Pamiętnik”. Oto jeden z  fragmentów  dotyczących harcerstwa:
„…wierzę mocno, ze państwo, którego wszyscy obywatele byliby harcerzami byłoby najpotężniejsze ze wszystkich. Harcerstwo bowiem, a polskie szczególnie, ma takie środki, pomoce, że kto przejdzie przez jego szkołę to jest typem człowieka, jakiego nam teraz potrzeba. A już najdziwniejsza, ale najlepszą jest idea harcerstwa. Wychowanie młodzieży przez młodzież. I ja sam, jak długo tylko będę mógł, co daj Boże, aby zawsze było, będę harcerzem i nigdy dla niego pracować nie przestanę. Czuwaj!”

Dnia 18 października 1939r. została aresztowany przez hitlerowców i osadzony w toruńskim   Forcie VII , a następnie w obozach koncentracyjnych: Stutthof, Sachsenhausen – Oranienburg, Dachau. Zmarł w opinii świętości jako więzień Dachau. Przez cały czas heroicznie spełniał swe życie według harcerskiej służby bliźniemu niosąc pomoc materialną i przede wszystkim duchową. Zaledwie na kilka tygodni przed zakończeniem działań wojennych (23.02. 1945) zmarł zarażony podczas posługi chorym na tyfus plamisty współwięźniom. Zanim jego ciało spalono w krematorium, na prośbę obozowych przyjaciół i kolegów , student medycyny Stanisław Bieńka wyjął dwie kostki z jego palców, by stanowiły relikwie. Stanisław Bieńka sporządził również maskę pośmiertną ks. Stefana, w której umieścił jedną kostkę palca.

Ojciec Jan Paweł II  7 czerwca 1999 r. na toruńskim lotnisku beatyfikował ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego podczas nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W homilii wygłoszonej podczas uroczystości powiedział: „ Zwracam się także do całej rodziny polskich harcerzy, z którą nowy błogosławiony był głęboko związany. Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania”.

Dnia 20.09.2002r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała Dekret ustanawiający bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego.
 

Regulamin Odzanaki Patrona harcerstwa

 

Wymagania sprawności "Druh Wicek"

 

Piosenka "Stefan Wincenty"

 

Piosenka "Niech orły górą płyną"


Piosenka "ZET-HAP" (tekst)

 

Piosenka "ZET-HAP"

 

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku