TOTUS TUUS - sprawność zuchowa i harcerska

„Dzisiejszemu światu potrzeba czytelnego świadectwa wiary, nadziei i miłości. Potrzebuje go zwłaszcza młodzież, której przypadnie żyć w trzecim tysiącleciu”. bł. Jan Paweł II

Błogosławiony Jan Paweł II kochał dzieci i młodzież (ze wzajemnością ;)). Lubił z nimi rozmawiać, słuchać ich, patrzeć na roześmiane twarze i zaglądać w zasłuchane oczy – ze spotkań z nimi czerpał radość i siłę. Niestety nasi harcerze i zuchy nie mają szansy na spotkanie z Tym wspaniałym człowiekiem, ale mogą poznać historię Jego życia i nauczanie, które głosił całemu światu.

Już w kwietniu Papież Franciszek ogłosi bł. Jana Pawła II świętym – to okazja do zorganizowania w naszych drużynach i gromadach zbiórek, które zachęcą do bliższego poznania Papieża Polaka. Poniżej przedstawiamy wam propozycje działań, które mogą być realizowane przez zastępy, drużyny, gromady i stanowić wsparcie do zdobywania przez zuchy i harcerzy sprawności „TOTUS TUUS”.
  • Opracowanie gry planszowej/terenowej o tematyce związanej z życiem lub nauczaniem bł. Jana Pawła II
  • Wykonanie mapy papieskich pielgrzymek na terenie naszego województwa/Polski/całego świata
  • Stworzenie „Papieskiej Księgi Guinessa” zawierającej informacje o tym, gdzie Papież był najwyżej, najdalej, najdłużej, najczęściej; gdzie najwięcej osób uczestniczyło w sprawowanej przez Niego Eucharystii; gdzie dotarł, jako pierwszy Papież…
  • Zorganizowanie spotkania z osobą, która miała okazję spotkać się z Ojcem Świętym lub po prostu uczestniczyła w Jego pielgrzymce (zdjęcia, wspomnienia…)
  • Przeprowadzenie zbiórki/kominka, którego tematem byłyby przesłania bł. Jana Pawła II do młodych przekazane podczas ŚDM
  • Narysowanie komiksu o życiu (wybranym okresie) Papieża
  • Zwiad – miejsca, które gościły Ojca Świętego w naszej okolicy lub są związane z Jego osobą
  • Ułożenie piosenki, napisanie wiersza, opowiadania … poświęconego postaci bł. Jana Pawła II
Postać bł. Jana Pawła II jest niezwykle bogata i daje nam możliwości do interesującego zaprezentowania wartości, które są zawarte w Prawie Harcerskim i powinny stanowić nasz „życiowy” kompas. W osobie Papieża Polaka znajdziecie również humor, dzięki któremu zjednywał sobie przyjaciół w każdym miejscu i tolerancję, która otwierała najszczelniej zamknięte drzwi.

Zachęcamy was do aktywnego przygotowania się i przeżycia uroczystości kanonizacji Jana Pawła II. Mamy nadzieję, że proponowane przez nas sprawności znajdą uznanie w oczach zuchów i harcerzy i przybliżą im postać „Wujka”. Pamiętając o bogatej osobowości Papieża planując zbiórkę/ki możecie ją tworzyć w oparciu o trzy „filary”

1. Intelekt (nauczanie) - bł. Jan Paweł II był wybitnym teologiem, filozofem, poetą…
2. Wiara - bł. Jana Pawła II nazywano „gigantem” modlitwy, mistykiem…
3. Sprawność fizyczna – to pierwszy Papież, który jeździł na nartach!

Nie zapominajmy, że Papież jest następcą Chrystusa na ziemi – bawiąc się i poznając radosnego Karola Wojtyłę pamiętajmy również o duchowym przygotowaniu do kanonizacji – udział drużyny/gromady/zastępu w Mszy Świętej w dniu uroczystości na pewno będzie najlepszym prezentem dla „Naszego Papieża” 
A w pamięci zachowajmy słowa bł. Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od Was nie wymagali” i wzrastajmy ku doskonałości…

Zespół Wychowania Duchowego
Chorągwi Gdańskiej ZHP


„TOTUS TUUS”

INDYWIDUALNA SPRAWNOŚĆ ZUCHOWA
1. Znam najważniejsze wydarzenia z życia bł. Jana Pawła II.
2. Wiem, czyim następcą jest Papież i jaką pełni rolę w życiu Kościoła.
3. Potrafię wytłumaczyć zawołanie papieskie „TOTUS TUUS”.
4. Przeczytałem jedną książkę opowiadającą o życiu Karola Wojtyły/Jana Pawła II.
5. Wiem, jaka była ulubiona piosenka Jana Pawła II i umiem ją zaśpiewać.
6. Potrafię opowiedzieć o zainteresowaniach/hobby Karola Wojtyły.
7. Wykonałem album, w którym umieściłem zdjęcia, rysunki i ciekawostki dotyczące życia i nauczania bł. Jana Pawła II.
8. Odwiedziłem miejsce, do którego pielgrzymował Papież Jan Paweł II.
9. Podjąłem walkę z wybraną swoją słabością.


SPRAWNOŚĆ HARCERSKA
1. Znam najważniejsze wydarzenia z życia i pontyfikatu bł. Jana Pawła II.
2. Poznałem przesłania kierowane do wiernych podczas pielgrzymek papieskich do Ojczyzny.
3. Odwiedziłem miejsce, do którego pielgrzymował Papież Jan Paweł II.
4. Znam symbolikę herbu papieskiego.
5. Przeczytałem jedną książkę opowiadającą o życiu Karola Wojtyły/Jana Pawła II.
6. Przeczytałem jedną książkę Karola Wojtyły/Jana Pawła II.
7. Poznałem życiorys wybranej postaci beatyfikowanej/kanonizowanej przez bł. Jana Pawła II i przedstawiłem go w ciekawej formie.
8. Znam ciekawostki związane z życiem bł. Jana Pawła II i najważniejsze tematy Jego nauczania.
9. Znam najczęściej odmawiane przez bł. Jana Pawła II modlitwy.
10. Wykonałem gazetkę lub prezentację multimedialną przedstawiającą postać bł. Jana Pawła II.
11. Podjąłem zobowiązanie wspierające mój rozwój duchowy.
 


‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku