Kurs Kadry Programowej i Namiesników

Szkoła Instruktorska Chorągwi Gdańskiej ZHP Macierzysta Akademia Kształcenia zaprasza na Kurs Kadry Programowej i Namiestników

Terminy:
16.12.2014 – 15.01.2015 – praca własna
16-18.01.2015r.; 30.01-01.02.2015 r.
 
Uczestnicy: pełnoletni instruktorzy posiadający stopień podharcmistrza lub ukończony kurs podharcmistrzowski oraz rekomendację komendanta hufca

Koszt: 130 zł (160 zł dla instruktorów spoza Chorągwi Gdańskiej)
 
Cel: Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy w zespole programowym hufca i pełnienia funkcji namiestnika. W ramach kursu zastaną poruszone takie zagadnienia, jak: organizowanie wsparcia programowo-metodycznego drużynowym, budowanie programów wychowawczych, zarządzanie projektami,
pozyskiwanie środków na realizację programu, itp.

Zgłoszenia:
Do dnia 14.12.2014r. należy zarejestrować się na stronie http://mak.zhp.pl/rekrutacja/. Przed przystąpieniem do rejestracji należy uzyskać ustną rekomendację komendanta hufca do uczestnictwa w kursie. Zostanie ona później potwierdzona podpisami na karcie wygenerowanej przez system zgłoszeń. Wygenerowaną kartę należy wydrukować, uzupełnić podpisy i przekazać organizatorowi w momencie przybycia na kurs. W dniu 16.12.2014r. zostanie przesłana, na podany w karcie uczestnika adres e-mail, decyzja w sprawie kwalifikacji wraz ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do uczestnictwa w kursie (zadania przedkursowe, miejsce warsztatów, sposób płatności za kurs).

 
Ulotka warsztatów

 
Kontakt w sprawie szczegółów: mak@gdanska.zhp.pl
hm. Anna Deptuła
Komendant Szkoły Instruktorskiej
Macierzysta Akademia Kształcenia

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku