Kurs Drużynowych Wędrowniczych "Dzika Droga"

Kurs odbędzie się w terminie 17-23 sierpnia 2015 roku. Rozpoczynamy dwudniową wędrówką z Bydgoszczy do Harcerskiego Ośrodka Obozowego „Pólko” koło Koronowa, aby tam wziąć udział w Wędrowniczej Watrze 2015. Organizatorem kursu jest Macierzysta Akademia Kształcenia – Szkoła Instruktorska Chorągwi Gdańskiej ZHP.
 
 Kurs rozpoczyna się wędrówką na trasie Bydgoszcz-Pólko z całym ekwipunkiem. Podczas kursu uczestnicy zobowiązani są posiadać własne namioty turystyczne. Ostatecznym miejscem docelowym będzie Harcerski Ośrodek Obozowy „Pólko” Hufca Bydgoszcz-Miasto.
 
Terminy:
- 30 czerwca 2015 r. – ostateczny termin zgłoszeń
- 7 lipca 2015 r. – podanie informacji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się na kurs, przesłanie na podany adres mailowy informatora kursowego
- 21 lipca 2015r. – termin wpłaty składki zadaniowej
- 28 lipca 2015 r. – termin dostarczenia dokumentacji do organizatorów
 
Zgłoszenia na kurs należy dokonać poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie internetowej www.tnij.org/rl0co9r
Do pełnego zgłoszenia niezbędna jest również wiadomość e-mail wysłana do 30 czerwca na adres tomasz.papaj@zhp.net.pl , zawierająca:
- skan zaświadczenia z komendy macierzystego hufca o opłaceniu przez kandydata składek członkowskich ZHP,
- zgodę komendanta hufca na udział w kursie.
Wzór dokumentu zostanie przesłany w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez formularz.
Wszystkim zgłoszonym kandydatom zostaną przesłane wiadomości e-mail o decyzji dotyczącej zakwalifikowania na kurs oraz informacje o szczegółach. O przyjęciu na kurs decyduje komenda kursu. Pierwszeństwo mają członkowie Chorągwi Gdańskiej.
Uwaga! Liczba miejsc na kursie jest ograniczona – grupa kursowa będzie liczyła maksymalnie 16 osób. W przypadku ilości zgłoszeń mniejszej niż 9 organizator ma prawo odwołać kurs.

SKŁADKA ZADANIOWA
Wpłaty za udział w kursie w wysokości 300 zł (dla członków Chorągwi Gdańskiej) lub 330 zł (dla osób spoza Chorągwi Gdańskiej) należy dokonać na konto:

20 1240 5400 1111 0010 6262 1576
ZHP Chorągiew Gdańska ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk
z dopiskiem „Składka zadaniowa – KDW Dzika droga – imię i nazwisko”.
 
W ramach składki organizatorzy zapewniają: pełne wyżywienie, materiały programowe w trakcie zajęć, wyprawki dla kursantów, dyplomy.
 
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
- jest członkiem ZHP (ma opłacone składki członkowskie oraz wpis do systemu ewidencji ZHP),
- ukończyła kurs przewodnikowski lub posiada stopień instruktorski,
- ukończyła 17 rok życia,
- dokonała terminowego zgłoszenia i odpłatności za kurs,
- posiada pozytywną opinię komendanta hufca na udział w kursie.
Uwaga! W razie niespełnienia któregoś z warunków warto skontaktować się z komendą kursu.
 
phm. Karolina Kornas
Komendant KDW "Dzika Droga"
 

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku