Dokumenty dotyczące kształcenia w ZHP

Standardy kursów w ZHP - aktualne do 31.12.2017
 
Uchwałą nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. Główna Kwatera ZHP wprowadziła okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2017 roku, w którym można stosować dotychczasowe regulacje dotyczące standardów kursów: przewodnikowskiego, drużynowych zuchowych, drużynowych harcerskich, drużynowych starszoharcerskich, drużynowych wędrowniczych, podharcmistrzowskiego, komendantów szczepów, namiestników, kadry kształcącej, członków KSI i komendantów hufców.
Od dnia 3 stycznia 2017 roku można też korzystać z nowych standardów kursów: przewodnikowskiego, drużynowych zuchowych, drużynowych harcerskich, drużynowych starszoharcerskich, drużynowych wędrowniczych, podharcmistrzowskiego, zaś SI/ChZKK i CSI ZHP mogą korzystać z Mapy Kompetencji do budowania programów kursów przygotowujących do funkcji na poziomie hufca, chorągwi i Związku.
 
Uchwała GK ZHP w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą – straciła ważność w dniu 3.01.2017
Kształcenie kadry w Związku Harcerstwa Polskiego – instrukcja straciła ważność w dniu 3.01.2017
Wstęp do standardów kursów instruktorskich w ZHP – aktualny do 31.12.2017
Standard kursu przewodnikowskiego – aktualny do 31.12.2017
Standard kursu drużynowych zuchowych – aktualny do 31.12.2017
Standard kursu drużynowych harcerskich – aktualny do 31.12.2017
Standard kursu drużynowych starszoharcerskich – aktualny do 31.12.2017
Standard kursu drużynowych wędrowniczych – aktualny do 31.12.2017
Standard kursu podharcmistrzowskiego – aktualny do 31.12.2017
Standard kursu komendantów szczepów – aktualny do 31.12.2017
Standard kursu namiestników – aktualny do 31.12.2017
Standard kursu kadry kształcacej – aktualny do 31.12.2017
Standard kursu członów KSI – aktualny do 31.12.2017
Standard kursu komendantów hufców – aktualny do 31.12.2017
Kształcenie kadry w ZHP i standardy kursów - aktualne od 3.01.2017
 
Uchwałą nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. Główna Kwatera ZHP wprowadziła okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2017 roku, w którym można stosować dotychczasowe regulacje dotyczące standardów kursów: przewodnikowskiego, drużynowych zuchowych, drużynowych harcerskich, drużynowych starszoharcerskich, drużynowych wędrowniczych, podharcmistrzowskiego, komendantów szczepów, namiestników, kadry kształcącej, członków KSI i komendantów hufców.
Od dnia 3 stycznia 2017 roku można też korzystać z nowych standardów kursów: przewodnikowskiego, drużynowych zuchowych, drużynowych harcerskich, drużynowych starszoharcerskich, drużynowych wędrowniczych, podharcmistrzowskiego, zaś SI/ChZKK i CSI ZHP mogą korzystać z Mapy Kompetencji do budowania programów kursów przygotowujących do funkcji na poziomie hufca, chorągwi i Związku. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązywać będą już tylko poniższe standardy kursów.
Uchwała GK ZHP w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą – obowiązuje od 3.01.2017
Ksztalcenie kadry w ZHP – instrukcja obowiązuje od 3.01.2017
Standard kursu przewodnikowskiego – aktualny od 3.01.2017
Standard kursu drużynowych zuchowych – aktualny od 3.01.2017
Standard kursu drużynowych harcerskich – aktualny od 3.01.2017
Standard kursu drużynowych starszoharcerskich – aktualny od 3.01.2017
Standard kursu drużynowych wędrowniczych – aktualny od 3.01.2017
Standard kursu podharcmistrzowskiego – aktualny od 3.01.2017
 

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku