Zapraszamy na Spartakiadę!

Tradycyjnie w ostatni pełny weekend miesiąca, czyli 27-30 września, w Pucku odbędzie się XLVI Spartakiada Harcerskich Drużyn Wodnych oraz drużyn realizujących elementy specjalności wodnej.

Zespół Pilota Chorągwi Gdańskiej ZHP zaprasza do udziału w Spartakiadzie zarówno drużyny wodne, jak i środowiska, w których nie działają drużyny wodne, i które nie są w stanie wystawić reprezentacji w określonym pionie wiekowym. Te środowiska prosimy o bezpośredni kontakt z Pilotem Chorągwi. Szczegóły dotyczace uczestnictwa w imprezie określone są w regulaminie dostępnym pod nastepujacym linkiem: Regulamin XLVI Spartakiady Harcerskich Drużyn Wodnych

Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły, propozycje i uwagi dotyczące Spartakiady. Osoby, które chciałyby pomóc w organizacji naszego przedsięwzięcia zapraszamy do kontaktu z Zespołem Pilota (dane poniżej), a już w poniedziałek 03.09.2012 r. o godz 17:00 w siedzibie Harcerskiego Jachtklubu "Wodnik" w Domu Harcerza w Gdańsku odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o imprezie, aby dotarła do jak największej liczby osób, które mogłyby być zainteresowane Spartakiadą.

Czuwaj!
hm. Wera Pyda-Ledwoń
Pilot Gdańskiej Chorągwi ZHP
tel. 0-502-504-980 lub (0-58)346-0932
e-mail: woda@gdanska.zhp.pl, werapyda@zsl.gda.pl

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku