Wędrówki z druhem Wickiem

Ksiądz phm. Stefan Wincenty Frelichowski „Wicek” jest jednym z bohaterów, których w tym roku poznajemy w ramach Zadania Programowego „Bohaterowie Chorągwi Gdańskiej” – udział w wędrówkach pozwoli Wam na ciekawe spotkanie z tą interesującą postacią, może też być jednym z elementów prowadzących do zdobycia Sprawności „ Druh Wicek” oraz Odznaki „Patron Harcerstwa” (regulaminy znajdują się na stronie chorągwi w zakładce Zespołu Wychowania Duchowego).

Zapraszamy Was do wspólnego wędrowania oraz muzycznych wspomnień przy obozowych piosenkach…

Na „Wędrówki z Druhem Wickiem” składa się:
 
 • sobotnia wędrówka jedną z wybranych tras
 • Chorągwiany Przegląd Piosenki Zuchowej i Harcerskiej (sobota- rozpoczęcie o godz. 17.00)
 • Kominek poświęcony Druhowi Wickowi (sobota  godz. 20.00)
 • Msza Św. Przy relikwiach Patrona Harcerstwa Polskiego bł. ks. phm Stefana Wincentego Frelichowskiego (niedziela godz. 10.00)
 • Zakończenie „Wędrówek z dh. Wickiem” ok. godz. 12.00

Poniżej przedstawiamy propozycje czterech tras, przejście których pozwoli Wam poznać postać  bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego i  przygotować się do wspólnego śpiewania podczas popołudniowych zmagań muzycznych.
 
       
TRASA ZUCHOWA
ORGANIZATOR
Sam. Wiktoria Kosecka tel. 516780445
Ćwik Arkadiusz Glejt

TRASA WĘDRÓWKI
Wyruszamy w sobotę 27.10.12 w godzinach 9.00 – 10.00, sprzed Posterunku Policji w Lichnowie. Podczas wędrówki  (z wykorzystaniem mapy) do Tczewa zuchy realizują otrzymane zadania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Każda szóstka (patrol rajdowy składa się z 5 - 10 osób) musi posiadać pełnoletniego opiekuna
 • Zuchy powinny posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rajdzie
 • Gromada musi posiadać ubezpieczenie NN
 • Wykonanie zadania przedrajdowego

EKWIPUNEK
 • śpiwór, karimata, menażka, kubek
 • prowiant na śniadanie i kolację
 • obuwie zmienne/do pomieszczeń szkolnych
 • apteczka dla każdej szóstki/patrolu rajdowego

SKŁADKA ZADANIOWA – 21 zł. /os. – opiekun patrolu przyjeżdża nieodpłatnie
W ramach składki organizator zapewnia: dyplom dla każdej gromady, kamizelki odblaskowe (2 dla każdej szóstki/patrolu rajdowego), sobotni obiad, wrzątek do kolacji i śniadania, interesującą zabawę w wyborowym towarzystwie.

ZADANIE PRZEDRAJDOWE
 • Wykonanie żubra (znaku Jubileuszowego Zlotu ZHP w Spale) na formacie A-3
 • Przygotowanie 2 piosenek na Chorągwiany Przegląd Piosenki Zuchowej i  Harcerskiej (regulamin przeglądu znajduje się poniżej)
 • Wpłata składki zadaniowej na konto chorągwi:

ZHP Chorągiew Gdańska
80-823 Gdańsk
ul. Za Murami 2 – 10
nr konta bankowego:
51 1160 2202 0000 0000 5248 0766
Nazwa i numer Gromady, Hufiec, liczba uczestników

ZGŁOSZENIA na adres: zwd.gdanska@zhp.net.pl do 17 października 2012. W zgłoszeniu należy podać:
 • nr i nazwa Gromady, Hufiec
 • liczba szóstek i osób w szóstkach/patrolach rajdowych
 • imię i nazwisko drużynowego, tel. kontaktowy
oryginał karty zgłoszenia należy oddać na starcie wędrówki.

TRASA HARCERSKA
ORGANIZATOR
hm. Monika Michna tel. 603 033 389
Aneta Witakowska

TRASA WĘDRÓWKI
Wędrówka rozpoczyna się w miejscowości Szpęgawsk o godzinie 8.00
Przebieg trasy: Szpęgawsk – Zduny – Zabagno – Młynki – Koziary – Owczarki – Rokitki – Tczew

WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Każdy patrol rajdowy – składa się z 5 - 10 osób i musi posiadać pełnoletniego opiekuna
 • Harcerze powinni posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rajdzie
 • Drużyna musi posiadać ubezpieczenie NN
 • Wykonanie zadań przedrajdowych

EKWIPUNEK
 • śpiwór, karimata, menażka, kubek
 • prowiant na śniadanie i kolację
 • obuwie zmienne/do pomieszczeń szkolnych
 • apteczka dla każdego patrolu rajdowego

SKŁADKA ZADANIOWA - 21 zł. /os. – opiekun patrolu przyjeżdża nieodpłatnie
W ramach składki organizator zapewnia: dyplom dla każdej drużyny, sobotni obiad, wrzątek do kolacji i śniadania, interesującą zabawę w wyborowym towarzystwie.

ZADANIE PRZEDRAJDOWE
Nawiązanie kontaktu z dh. Szymonem Chamier – Cieminskim z Kleryckiego Kręgu Akademickiego: dowiedzieć się od Niego ciekawostek na temat dh. Wincentego Frelichowskiego; poznać słowa (w miarę możliwości również melodię) piosenki o dh. Wicku; przygotować  Quiz na Jego temat
Przygotowanie 2 piosenek na Chorągwiany Przegląd Piosenki Zuchowej i  Harcerskiej (regulamin przeglądu znajduje się poniżej)

Wpłata składki zadaniowej na konto chorągwi:
ZHP Chorągiew Gdańska
80-823 Gdańsk
ul. Za Murami 2 – 10
nr konta bankowego:
51 1160 2202 0000 0000 5248 0766
Nazwa i numer Gromady, Hufiec, ilość uczestników

ZGŁOSZENIA na adres: zwd.gdanska@zhp.net.pl do 17 października 2012
w zgłoszeniu należy podać:
 
 • nr i nazwa Drużyny, Hufiec
 • liczba patroli i osób w patrolach rajdowych
 • imię i nazwisko drużynowego, tel. kontaktowy
oryginał karty zgłoszenia należy oddać na starcie wędrówki.


TRASA STARSZOHARCERSKA
ORGANIZATOR
phm. Renata Zapart – Kornas, tel. 605 184 193

TRASA WĘDRÓWKI
Okolice Tczewa

WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Każdy patrol rajdowy – składa się z 5 - 10 osób i musi posiadać pełnoletniego opiekuna
 • Harcerze powinni posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rajdzie
 • Drużyna musi posiadać ubezpieczenie NN
 • Wykonanie zadań przedrajdowych

EKWIPUNEK
 • śpiwór, karimata, menażka, kubek
 • prowiant na śniadanie i kolację
 • obuwie zmienne/do pomieszczeń szkolnych
 • apteczka dla każdego patrolu rajdowego

SKŁADKA ZADANIOWA- 21 zł. /os. – opiekun patrolu przyjeżdża nieodpłatnie
W ramach składki organizator zapewnia: dyplom dla każdej drużyny, sobotni obiad, wrzątek do kolacji i śniadania, interesującą zabawę w wyborowym towarzystwie.

ZADANIE PRZEDRAJDOWE
Wykonanie karty do kroniki (format A3, w poziomie), dodatkowe zadanie zostanie przesłane bezpośrednio do drużynowych zgłoszonych drużyn.

ZGŁOSZENIA na adres: zwd.gdanska@zhp.net.pl do 17 października 2012
w zgłoszeniu należy podać:
 • nr i nazwa Drużyny, Hufiec
 • ilość patroli i osób w patrolach rajdowych
 • imię i nazwisko drużynowego, tel. kontaktowy
oryginał karty zgłoszenia należy oddać na starcie wędrówki.

TRASA WĘDROWNICZA
ORGANIZATOR
HO Piotr Dylewski: 502-985-183
Piotr.dylewski66@gmail.com, adrian.mlysnki@zhp.net.pl,
FB: http://www.facebook.com/5.starogardzka.druzyna.wedrownicza
HO Adrian Młyski: 790-433-132

TRASA WĘDRÓWKI
Wędrówka rozpoczyna się 26 października 2012 w Pelplinie, w godzinach popołudniowych.
Trasa wymagać będzie od uczestników marszu z całym swoim ekwipunkiem!

Regulamin trasy:
1. Organizatorem trasy jest komendant HO. Piotr Dylewski oraz z-ca komendanta HO. Adrian Młyński
2. Każdy patrol przyjeżdża na trasę z pełnoletnim opiekunem .
3. Patrole biorące udział w grze składają się z 4-5 osób (+ opiekun).
4. Gra skierowana jest do członków organizacji harcerskich.
5. Minimalny wiek uczestnika w dniu rozpoczęcia  Zlotu to 16 lat. (rocznikowo 16)
6. Patrol  wraz  z  opiekunem  ma  obowiązek  dostosowania  się  do  poleceń  organizatora.
7. Za   wszelkie   szkody   poczynione   przez  patrol  odpowiada   opiekun   patrolu  (także materialnie).
8. Organizator zastrzega sobie prawo wydalenia z imprezy osoby/drużyny nie przestrzegającej regulaminu oraz prawa harcerskiego.
9. Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Każdy patrol rajdowy – max. 4 -5 osób musi posiadać pełnoletniego opiekuna
 • Harcerze powinni posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rajdzie
 • Drużyna musi posiadać ubezpieczenie NN

EKWIPUNEK
 • śpiwór, karimata, menażka, kubek
 • prowiant na śniadanie i kolację
 • obuwie zmienne/ do pomieszczeń szkolnych
 • apteczka dla każdego patrolu rajdowego

SKŁADKA ZADANIOWA - 21 zł. /os. – opiekun patrolu przyjeżdża odpłatnie
W ramach składki organizator zapewnia: dyplom dla każdej drużyny, sobotni obiad, wrzątek do kolacji i śniadania, interesującą zabawę w wyborowym towarzystwie.

ZGŁOSZENIA na adres: zwd.gdanska@zhp.net.pl do 17 października 2012
w zgłoszeniu należy podać:
 • nr i nazwa Drużyny, Hufiec
 • liczba patroli i osób w patrolach rajdowych
 • imię i nazwisko drużynowego, tel. kontaktowy
oryginał karty zgłoszenia należy oddać na starcie wędrówki.
 
 Regulamin Chorągwianego Przeglądu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej

1. Chorągwiany Przegląd Piosenki Harcerskiej odbędzie się w sobotę 27.10.2012 w ramach  „Wędrówek z dh. Wickiem” w Tczewie.
2. Organizatorem Przeglądu są organizatorzy „Wędrówek z dh. Wickiem” we współpracy z Wydziałem Programowo-Metodycznym Komendy Chorągwi.
3. W Przeglądzie wystąpią patrole, gromady i drużyny biorące udział w „Wędrówkach z dh. Wickiem”.
4. Każdy zespół przygotowuje dwie piosenki:
•  piosenkę harcerską (Gromady Zuchowe – zuchową) będącą przebojem podczas minionych wakacji
•  piosenkę harcerską (Gromady Zuchowe – zuchową)
5. Piosenka harcerska jest wybrana z przedstawionej przez organizatorów listy; dopuszcza się maksymalnie dwie takie same piosenki w czasie Przeglądu.
6. Zespoły oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatorów.


LISTA PIOSENEK:
"Nasze śpiewogranie”
„Ballada rajdowa”
„Ballada o harcerzu”
„Zuchowa wiara”
„Harcerskie ideały”
„Harcerska miłość”
„Wśród tylu naszych szalonych marzeń”
„Wędrują ludzie”
„Dom w górach”
„Jestem harcerzem”
„Kiedy cisza świat zaległa”
„Harcerska dola”
„Jaki był ten dzień”
„Szara lilijka”
„Mały obóz”
„Stokrotka”
„Sosenka”
„Jestem wędrowcem”
„Krajka”
„Bieszczady”
„Keja”
„Przechyły”
„10 w skali Beauforta”
hm. Anna Deptuła
Zespół Wychowania Duchowego
Chorągiew Gdańska ZHP

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku