Chorągwiana odznaka "RODŁO"

REGULAMIN CHORĄGWIANEJ ODZNAKI RODŁO

W sierpniu 1932 roku w Berlinie kierownictwo Związku Polaków w Niemczech przyjęło na swój znak projekt graficzny Janiny Kłopockiej : stylizowany biały bieg Wisły na czerwonym tle, u nasady dolnej poprzecznej kreski - maleńki występ, oznaczający Kraków - symbol państwa i kultury polskiej. Nazwę dla nowego znaku wymyślił znany i współcześnie Edmund Jan Osmańczyk, wówczas redaktor "Młodego Polaka w Niemczech"

Znak RODŁA wyrażał wolę powrotu do Macierzy. Był symbolem Polaków żyjących na swoim, ale wśród obcych: na Warmii i Mazurach, Kaszubach i Śląsku, na Ziemi Babimojskiej, Złotowskiej, Międzyrzeckiej, na Powiślu i Pomorzu Zachodnim. Wierzyli oni do końca, że Polska wróci nad Odrę i Bałtyk. Bez tych ludzi, którzy pielęgnowali i rozwijali rodzime tradycje, bez ich heroicznej walki niewiele pozostałoby śladów polskości na ziemiach zachodnich i północnych.

I. CELE CHORĄGWIANEJ ODZNAKI "RODŁO"

l. Służyć regionowi, poznać jego piękno, historię i teraźniejszość, wiązać z nim swoje życiowe plany.
2. Upowszechniać świadomość morską.

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Odznaka Chorągwiana RODŁO jest zdobywana przez gromady zuchowe, drużynyr harcerskie starszoharcerskie zastępy, zespoły, przez instruktorów oraz kręgi instruktorskie.
2. Zadania Chorągwianej Odznaki RODŁO realizowane są w ciągu roku
pracy harcerskiej od września do 15 kwietnia.
3. Odznaka przyznawana jest na Chorągwianym Rajdzie "Rodło".
4. Odznaka Chorągwiana RODŁO ma kształt prostokąta, na którym, widnieje znak RODŁA i napis ZHP w tle stylizowanego herbu Gdańska. (Tło - czerwone, Wisła i korona - żółte) Jest wykonana z metalu.
5. Odznakę nosi się na prawej, górnej kieszeni munduru organizacyjnego.
6. Odznaka Chorągwiana RODŁO zdobyta kolejny raz noszona jest na kolorowych podkładkach:
  • drugi raz - podkładka BIAŁA
  • trzeci raz - podkładka GRANATOWA
  • czwarty raz - podkładka ZIELONA

III. ZADANIA

1.Zadania Chorągwianej Odznaki RODŁO są wytyczone przez dwa główne kierunki programowe:
  • kierunek REGION
  • kierunek MORZE
2. Drużynowy wspólnie z radą drużyny, kręgiem rady określa szczegółowe zadania w obu kierunkach, uwzględniając propozycje i uwarunkowania środowiska. Rozpoczęcie zdobywania odznaki należy potwierdzić przysyłając do Komendy Chorągwi w Gdańsku informacje o rozpoczęciu zdobywania odznaki wraz z opisem planowanych zadań. ( np. pocztówka lub kartka pocztowa )
3. Zadaniem obowiązkowym jest udział drużyny, zastępu, zespołu, kręgu lub reprezentacji w Chorągwianym Rajdzie RODŁO.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNAKI

1.Po zrealizowaniu zadań zgodnie z wymaganiami zdobywający odznakę dokonują podsumowania pracy, a drużynowy wysyła do Komendy Chorągwi w Gdańsku meldunek / w ciekawej formie plastycznej - wystawa meldunków na zakończenie Rajdu Rodło/ wraz z wnioskiem o przyznanie odznaki członkom drużyny, zastępu, zespołu i instruktorom.
2. Meldunek jest jednocześnie zgłoszeniem na Rajd Rodło.
3. Forma meldunku jest dowolna; meldunek musi zawierać:

- numer i pełną nazwę jednostki z podaniem środowiska (hufiec),
- imię, nazwisko oraz adres zamieszkania drużynowego,
- opis i dokumentację wykonanych zadań w obu kierunkach programowych,
- listę osób zdobywających odznakę plastykową,
- imiona i nazwiska, stopnie osób zdobywających odznakę metalową,
- liczbę osób zgłaszanych do udziału w Harcerskim Rajdzie Rodło.

4. Meldunek należy przesłać pod adres:

KOMENDA CHORĄGWI ZHP
ul. Za Murami 2/10
80-823 Gdańsk
do 15 kwietnia każdego roku.

5. Odznakę oraz prawo noszenia podkładek pod odznaką przyznaje drużynom, zastępom, kręgom, gromadom, instruktorom Komendant Chorągwi, co ogłasza swoim rozkazem na zakończenie Harcerskiego Rajdu Rodło.

Regulamin aktualizowany na posiedzeniu

Komendy Chorągwi ZHP dnia 22 września 1999

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku