Bohaterowie Chorągwi Gdańskiej na rok harcerski 2012/2013

Większość drużyn harcerskich, szczepów i hufców posiada swojego bohatera. Stwarza on możliwość skonkretyzowania ogólnych idei do losów konkretnego człowieka, a związane z nim działania mogą stanowić interesujące wsparcie zarówno wychowania patriotycznego, jak i duchowego. Głównym zadaniem drużynowego jest sprawić, aby harcerze znali i lubili swojego bohatera oraz chcieli się z nim identyfikować.

Co roku będziemy przedstawiać trzy osoby, które warto poznać i… polubić. Prosimy również o przysyłanie na adres program@gdanska.zhp.pl własnych propozycji naszych chorągwianych bohaterów, których będziemy mogli poznawać w kolejnych latach.
Jak za chwilę zobaczycie, bohater może być „lokalny” i na razie nieznany szerokiemu gronu. Nie musi też być osobą żyjącą w odległych czasach.

Cele Propozycji Programowej „Bohater Gdańskiej Chorągwi ZHP” w roku harcerskim 2012/2013
.
 • Zapoznanie zuchów, harcerzy i instruktorów z postacią i działalnością:
 • Promowanie autorytetów – wzorców patriotycznych i obywatelskich postaw,
 • Promowanie aktywnych „ form pracy z bohaterem”,
 • Uaktywnienie pracy drużyn poprzez realizację zadań propozycji programowej,
 • Nawiązanie kontaktów z osobami/instytucjami mogącymi wzbogacić wiedzę nt. poznawanych postaci,
 • Tworzenie poczucia wspólnoty między drużynami Chorągwi Gdańskiej.
Proponowane zadania dla Gromad Zuchowych, Drużyn Harcerskich, Starszoharcerskich, Wędrowniczych, Kręgów…
 1. Poznanie biografii, działalności i dokonań bohaterów.
 2. Opracowanie spisu cech charakteryzujących poznawane postacie, które są szczególnie cenne w dzisiejszych czasach i atrakcyjne dla członków naszej organizacji; opracowanie sposobu doskonalenia się w wybranych z nich.
 3. Przygotowanie „wizualizacji” przedstawiającej bohatera, np. prezentacja multimedialna, komiks, gra planszowa, gra planszowo – przestrzenna, gazetka ścienna, broszurka informacyjna itp.
 4. Opracowanie przewodnika po miejscach związanych z życiem bohatera.
 5. Zorganizowanie zwiadu/biwaku do miejsca związanego z życiem bohatera.
 6. Na podstawie zebranych informacji przygotowanie sztuki teatralnej, nakręcenie filmu… poświęconego bohaterowi.
 7. „Podróż w czasie” – przeprowadzenie wywiadu z bohaterem na temat aktualnych problemów naszej organizacji.
 8. Nauczenie się piosenki związanej z bohaterem, lub lubianej przez niego, albo ułożenie własnej na jego temat.
 9. Wykonanie portretu – nie koniecznie tradycyjną techniką plastyczną.
Gotowe scenariusze zbiórek dla: Proponujemy Wam równiez zdobywanie:
Prosimy Was o przysyłanie informacji (teksty, zdjęcia) na temat realizowanych przez Was zadań na adres: program@gdanska.zhp.pl – będziemy je umieszczać na stronie chorągwianej a docelowo mamy nadzieję stworzyć „Poczet Bohaterów Chorągwi Gdańskiej” wraz z propozycjami zbiórek i działań na ich temat.

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku