Uczczenie Powstańców Warszawskich przez mieszkańców Ziemi Kościerskiej

Harcerze z Hufca ZHP Kościerzyna i harcerzy z ZHR wspólnie z grupą rekonstrukcyjną Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego ,,Cis" Męcikał 1 sierpnia 2016 r. na rynku w Kościerzynie i Łubienie uczcili 72 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Cała inscenizacja rozpoczęła się od ukazania grozy samej okupacji niemieckiej w Polsce i działalności Szarych Szeregów. Następnie o 17.00, w "godzinę W” zawyły syreny, a zgromadzeni na kościerskim rynku minutą ciszy uczcili pamięć poległych powstańców warszawskich. Następnie przy wystrzałach z karabinów i huku z dział rozpoczęły się walki uliczne, podczas których harcerze odgrywający powstańców zdobywali posterunek niemiecki, na którym zawiesili biało - czerwoną flagę. Sanitariuszki opatrywały rannych i wynosiły ich z miejsca walki. Zaczęła działać „Poczta Powstańcza” z okolicznościowymi kartkami pocztowymi i pieczęciami. Zuchy rozdawały przygotowaną na tę okazję specjalną Gazetę Powstańczą. W Łubianie o 19.00 podobnie zaczęło się od walk ulicznych po których wszyscy uczestnicy i widzowie udali się pod krzyż misyjny przy kościele gdzie odbył się apel połączony z modlitwą oraz złożenie kwiatów i minutą ciszy.

Cała Kościerzyna i Łubiana mogły oddać hołd powstańcom.

Harcerze i grupa rekonstrukcyjna dziękują UM w Kościerzynie, UG Kościerzyna, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu oddz. w Łubianie, Kościerskiemu Domowi Kultury, Muzeum Ziemi Kościerskiej oraz parafii Łubiańskiej, PPSP w Kościerzynie i OSP Łubiana za pomoc w organizacji imprez.

Czuwaj!
phm. Piotr Kwidziński
Hufiec ZHP Kościerzyna

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku