Zlot Zaślubinowy 2017

Morski hufiec ZHP Puck im. Obrońców Helu zaprasza na Zlot Zaślubinowy odbywający się w 97. rocznicę zaślubin Polski z morzem. Termin zgłoszeń patroli kończy się 05. lutego 2017 r.

Organizatorzy:
Morski Hufiec Puck im. Obrońców Helu ul. Żeglarzy 1, 84-100 Puck, 1 WDH „Nietykalni”
Komenda zlotu:
Kamil Fetta, Patryk Białk, Mariusz Szymański
E-mail:
zaslubinypuck2017@gmail.com
Facebook:
www.facebook.com/zlotzaslubinowy
Termin zgłoszeń:
05.02.2017 r.
REGULAMIN
I. Informacje ogólne
Organizatorami Zlotu Zaślubinowego są Morski Hufiec im. Obrońców Helu w Pucku, 1WDH„Nietykalni”
Zlot od będzie się 10-12.02.2017 r. w Pucku
Nocleg znajduje się w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku przy ul. Przebendowskiego 27
Wszelkie informacje dotyczące Zlotu Zaślubinowego można znaleźć na stronie www.facebook.com/zlotzaslubinowy

II. Cele wydarzenia
- Upamiętnienie wydarzenia Zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim
- Poznanie wiedzy o historii i udziale gen. J.Hallera w/w wydarzeniu
- Promowanie walorów Hufca Puck oraz Miasta Puck

III. Wymagania uczestnictwa
W Rajdzie wziąć udział mogą patrole z drużyn harcerskich, starszo harcerskich i wędrowniczych z całej Polski (1 opiekun na 15 harcerzy)
Pełnoletni opiekun musi posiadać oświadczenie o odpowiedzialności za życie i zdrowie niepełnoletniego uczestnika oraz za ewentualne szkody materialne spowodowane przez osobę z patrolu.
Opłacona składka członkowska ZHP
Każdy patrol musi posiadać:
- Apteczkę
- Polisę ubezpieczeniową na czas zlotu i dojazd na zlot i z zlotu
- Kartę biwaku potwierdzoną w własnym Hufcu
- Potwierdzenie wpłaty składki zadaniowej

IV. Zgłoszenia i składka
Zgłoszenia przyjmowane są na zaslubinypuck2017@gmail.com (w formie formularza który można znaleźć na stronie www.facebook.com/zlotzaslubinowy można również go otrzymać na e-mail po prośbie na zaslubinypuck2017@gmail.com) do dnia 05.02.2017 r.
Zgłoszenie zostanie potwierdzone odpowiednia wiadomością zwrotną
Składka zadaniowa wynosi:
- 16zł za harcerza z Hufca Puck
- 20zł za harcerza nie należącego do Hufca Puck
Odpłatność dokonywana jest przelewem na konto organizatorów do 06.02.2017 r. dane do przelewu:
numer konta: B.S. Puck 02 8348 0003 0000 0017 21 85 0001
Hufiec Puck im. Obrońców Helu
tytułem „Zlot Zaślubinowy, nazwa patrolu, liczba osób
Składka zadaniowa NIE ZOSTANIE zwrócona w przypadku nie dotarcia bądź rezygnacji patrolu

V. Inne
Organizatorzy zapewniają: nocleg w warunkach turystycznych, wrzątek, herbatę, dostęp do toalety, dyplom za uczestnictwo w zlocie dla każdego patrolu, drobne nagrody dla zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych
Zwycięski patrol będzie wybrany na podstawie osiągniętych punktów zdobytych w drodze rywalizacji na którą składać się będą różnorakie konkurencje i zadania
Każdy uczestnik powinien posiadać przybory biwakowe, legitymację oraz strój sportowy, obowiązkowo zmienne obuwie (w innym przypadku będzie trzeba poruszać się na bosaka)
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania Prawa Harcerskiego, postanowień regulaminu oraz komendanta zlotu
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do komendy zlotu

VI. Dodatkowo
Każda osoba biorąca udział w Zlocie Zaślubinowym ma możliwość zdobycia odznaki „Halerczyk” jeżeli spełnia wymagania, oraz wykonała zadania zawarte w regulaminie odznaki „Halerczyk” który można znaleźć na stronie www.facebook.com/zlotzaslubinowy, można również go otrzymać na e-mail po prośbie na zaslubinypuck2017@gmail.com
Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!
phm. Kamil Fetta
Morski Hufiec ZHP Puck

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku