Sokole oczy w Strzebielinie

Szczep Strzebielino z Hufca ZHP Wejherowo zaprasza wszystkich do udziału w zawodach strzeleckich. Każdy będzie mógł spróbować swoich sił w odpowiadającej sobie kategorii.
Regulamin Zawodów Strzeleckich 
 
CEL ZAWODÓW
- popularyzacja strzelectwa sportowego 
- sprawdzenie umiejętności strzeleckich
- integracja środowiska harcerskiego
- zdobywanie medali i dyplomów 
- poznanie możliwości celnego strzelania z posiadanego sprzętu 
- rywalizacja strzelecka i doskonalenie techniki strzelania 
- wyłonienie najlepszych strzelców w strzelaniu z karabinu
 
ORGANIZATOR
Szczep ZHP Strzebielino 
 
MIEJSCE I TERMIN STRZELANIA
Sobota 20.06.2015 godz. 11:00 - Strzebielino

UCZESTNICTWO
Członkowie Chorągwi Gdańskiej ZHP
 
KONKURENCJE
- zawody odbędą się w czterech pionach wiekowych: Harcerskim, Harcerzy Starszych, Wędrowników oraz Instruktorów. Pion harcerski z podziałem na harcerzy i harcerki.
Karabinek  pneumatyczny – 3 strzały próbne i 5 ocenianych - odległość 10 m  , postawa z podpórką -leżąca dla pionu harcerskiego, klęcząca dla piony starszo harcerskiego , stojąca dla pionu wędrowniczego i instruktorów 
- strzały próbne – 3 (jedna tarcza) 
- strzały oceniane – 5 (jedna tarcza)
- czas dla jednego zawodnika średnio 7 min 
 
KLASYFIKACJA
Wynik uzyskany w danej konkurencji decyduje o miejscu indywidualnym uczestnika
 
NAGRODY
- w klasyfikacji indywidualnej w każdej konkurencji
- I – III – miejsca – dyplom i puchar
 
USTALENIA ORGANIZACYJNE
- broń i amunicję dostarcza organizator
- zapewniamy obsadę instruktorską przy 2 stanowiskach strzeleckich 
- zawodników obowiązują przepisy PZSS oraz zasady i przepisy bezpiecznego zachowania się na strzelnicy   
- w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Komendant Zawodów na podstawie opinii sędziów
- startowe na zawody wynosi 5zł, płatne w dniu zawodów.
- wszelkie informacje można uzyskać u komendanta zawodów phm Wiktora Lubockiego tel. 512177463

Czuwaj!
phm. Wiktor Lubocki
Komendant Szczepu Strzebielino

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku