VIII Pieszy Rajd Niepodległości w Kościerzynie

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W  VIII PIESZESZYM RAJDZIE NIEPODLEGŁOŚCI W KOŚCIERZYNIE
 
Termin: 11.11.2015 r. , w godz. 14.00-19.00
 
I. Trasa: stare miasto (1,5-2 km)
 
II. Uczestnicy:  rodziny, osoby indywidualne, grupy zorganizowane, harcerze.
 
III. Przebieg:
- 14.00  - zbiórka uczestników rajdu, przy Urzędzie Miasta Kościerzyna
- zapoznanie przybyłych z trasą rajdu oraz zasadami bezpiecznego poruszania się po trasie,
- przydzielenie każdej z grup mapy oraz karty kontrolnej,
- 14.00 - 15.30 – wypuszczanie na trasę rajdu grup
· 16.00 - 18.00 – przybycie każdej z grup do Sali Sokolnia,
· 16.00 - 19.00 – wspólne śpiewanie i granie na Sali Sokolina,
· 19.00 uroczyste zamknięcie rajdu, wręczenie dyplomów.
 
IV. Organizator: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kościerski im. Franciszka Sędzickiego.
 
V Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe, UM i UG Kościerzyna , WIRT
- Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie,
- Kościerski WOPR,
- Muzeum Ziemi Kościerskiej,
- Nadleśnictwo Kościerzyna,
- Kościerski Dom Kultury
- Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie,
- Uczniowski Klub Sportowy "Wda" Lipusz,
- KOSiR,
- MORSY Kościerzyna,
- Bractwo Kurkowe,
- Powiatowe Centrum Młodzieży,
- Stowarzyszenie Gryf,
- PIK,
 - MOPS,
- Parafia p.w. Świętej Trójcy,
- ludzie dobrej woli.
 
Ocenianie :
ocena na punktach : może być zaliczenie (tylko podpis) albo punktowanie 4 pkt . za wiedzę, a jeden (1) za prezencję
 
W nagrodach oprócz  posiłku dla każdego z uczestników można wygrać Kaszubskie  Szachy Kościerskie oraz puzzle z panoramą Kościerzyny. Odwiedzając  wyznaczone miejsca każda z osób, grup lub rodzin zbiera pionki - figury specjalnej edycji Kaszubskich Szachów Kościerskich, w których hetmanem (królową) jest ks. Gertruda, a królem Świętopełk  II Wielki,  Specjalną, okolicznościową planszę (piękną panoramę Kościerzyny) uczestnicy otrzymają na mecie.
Piotr Kwidziński
Hufiec ZHP Kościerzyna

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku