Zlot zaślubinowy Morskiego Hufca Puck 2016

Tradycyjnie już Morski Hufiec Puck zorganizował dla drużyn hufca  Zaślubinowy Zlot Harcerzy i Instruktorów.
W ramach obchodów 96-rocznicy Zaślubin Polski z Morzem 32 GDH im. Gen. J. Hallera przygotowała bieg patrolowy „Od Hallera do Hallera”, uczestnicy zlotu wyruszyli w pieszy rajd spod pomnika Błękitnego Generała we Władysławowie. W trakcie wędrówki patrole wykonywały różne zadania, m.in. musieli wykazać się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy, odszyfrować hasło Zaślubinowe czy też rozwiązać krzyżówkę, wykazując się wiedzą dotyczącą postaci Gen. J. Hallera. Bieg zakończył się pod pomnikiem Gen. Hallera w Pucku. Celem gry było poszerzenie wiedzy związanej z wydarzeniami sprzed 96-lat oraz uświadomienie harcerzom jego znaczenia i wpływu na dalsze losy naszego kraju. Gra skierowana była do szerokiego grona odbiorców, gdyż zasięg terytorialny Hufca Puck obejmuje cały teren powiatu puckiego oraz częściowo wejherowskiego. 
 
W ramach corocznych zlotów harcerze zdobywali także odznakę HALLERCZYK ZHP oraz podkładki pod tę odznakę. Każdego roku drużyny realizują zadania wskazane w regulaminie, miedzy innymi przygotowują prezentacje i fotoreportaże związane z tematem Zaślubin Polski z Morzem. 
 
W ramach Zlotu odbył się również quiz z wiedzy o życiu Generała Hallera oraz o Zaślubinach Polski z Morzem. Reprezentacje drużyn odpowiadały na pytania o różnym stopniu trudności, wykazując się zdobytą wcześniej wiedzą. Całość Zlotu zakończył apel, w trakcie którego podsumowaliśmy rywalizację drużyn w konkursie wiedzy i biegu patrolowym, wręczone zostały nagrody i podziękowaliśmy za tak liczny i zaangażowany udział w Zlocie.
 
10. lutego harcerze i instruktorzy Morskiego Hufca Puck wezmą udział w oficjalnych miejskich uroczystościach z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy władz centralnych Związku Harcerstwa Polskiego oraz władz Chorągwi Gdańskiej ZHP – wszystko to razem stanowi doskonałą okazję do zaakcentowania naszego istnienia – Zaślubinowego Miasta, które  przed 96-laty otworzyło okno na świat, jak powiedział Błękitny Generał 10.02.1920r. „teraz wolne przed nami światy i wolne kraje, żeglarz polski będzie mógł dzisiaj dotrzeć wszędzie pod znakiem Orła Białego, cały świat stoi mu otworem..”.

pwd Małgorzata Zaręba 
Komendantka Zlotu Zaślubinowego 
Drużyn Morskiego Hufca Puck 2016r.
 

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku