Harcerska Akcja Letnia 2017

I. Dokumenty Państwowe:

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej o zmianie przepisów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) z załącznikami

Materiał szkoleniowy opracowany przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku 

Instrukcja rejestracji wypoczynku przez organizatora


II. Dokumenty Związkowe:

Instrukcja HALiZ 

Karta kwalifikacyjna do pobrania.

Pozostałe dokumenty dostępne są pod adresem www.haliz.zhp.pl

III. Dokumenty Chorągwiane:

Komunikat Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej z dnia 16 maja 2017 r. Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP obowiązujący w okresie wakacji letnich w 2017 r.

Lista dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia form wypoczynku.

Wzór planu pracy HALiZ

Wzory umów wolontariackich:
- Umowa wolontariacka - Kierownik
- Umowa wolontariacka - Kwatermistrz
- Umowa wolontariacka - Wychowawca

Lista dokumentów częsci organizacyjnej niezbędnych do rozliczenia wypoczynku (obozu lub kolonii).

IV. Zatwierdzanie wypoczynku w Komendzie Chorągwi Gdańskiej:

Możliwe jest wyłącznie elektroniczne zatwierdzanie form wypoczynku:

1. Przygotowujemy potrzebną dokumentację i umieszczamy w systemie zgłaszania HALiZ

2. Zgłaszamy do zatwierdzenia dokumenty minimum 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia obozu.

3. Następnie po elektronicznym zatwierdzeniu przez upoważnioną osobę przesyłamy do sekretariatu Chorągwi Gdańskiej ZHP wydrukowane (dwa egzemplarze) i podpisane przez odpowiednie osoby:

- Raport przedobozowy (wygenerowany z systemu),

- Plan finansowy.

4. Otrzymane dokumenty podpisuje osoba upoważniona i odsyłamy (Wasze egzemplarze).

V. Dokumenty finansowe:

Przed obozem:

 1. Plan finansowy formy HALiZ
 2. Oświadczenie pracownika/zleceniobiorcy 2017 r.
 3. Kalkulator zleceń (nie dotyczy umów ryczałtowych do kwoty 200,00 zł włącznie)
 4. Imienny wykaz kadry przewidzianej do zatrudnienia


W trakcie obozu:

 1. Ksiazka finansowa obozu -  strona tytułowa
 2. Ksiazka finansowa obozu
 3. Rachunek kosztów podróży - komunikacja zbiorowa (bilety)
 4. Rachunek kosztów podróży - samochód (kilometrówka)
 5. Ewidencja przebiegu pojazdu
 6. Protokół przyjęcia zakupionego sprzętu na stan hufca
 7. Protokół wydania, wypożyczenia, zwrotu sprzętu obozowego
 8. Protokół zdawczo-odbiorczętu przekazania sprzętu między turnusami
 9. Protokół kradzieży
 10. Protokół zniszczenia
 11. Faktura VAT RR - dotyczy zakupu owoców i warzyw od rolników ryczałtowych
 12. Wzór opisu faktur rozliczanych w ramach dotacji
 13. Opis faktur wydatkowanych z 1% (wzór nalepki)


Po obozie:

 1. Sprawozdanie finansowe obozu
 2. Oświadczenie - zobowiązanie
 3. Wycena do umów wolontariackich

SPRAWOZDANIA Z HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ 2017
1. sprawozdanie statystyczne 2017
2. udział w HAL 2017

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku