Wy-Dźwięki 2012

Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 16/2012 z 19 kwietnia 2012
Spis treści: 1. Dotyczy zmian w Statucie ZHP
2. Problem z serwerem MAK
3. Harcerskie rejsy organizowane przez CWM ZHP
4. Dzień Flagi 2012 – propozycja programowa GK ZHP
5. Dotyczy obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego
6. Możliwość uzyskania artykułów chemii gospodarczej
Załączniki:
1. Pismo Skarbnika i Naczelnika ZHP
2. Opinia prawna
3. Propozycja programowa na Dzień Flagi 2012
 
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 17/2012 z 23 kwietnia 2012
Spis treści:  1. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku - przypomnienie
2. Odnowienie uprawnień kierowników wypoczynku - przypomnienie
3. Uczestnicy konkursu „Ośmiu wspaniałych”
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 18/2012 z 27 kwietnia 2012
Spis treści:
1. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku – zgłoszenia do 30.04.2012 r.
2. Zmiana pracy sekretariatu Komendy Chorągwi
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 19/2012 z 7 maja 2012
Spis treści: 1. Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
2. Harcerska Służba LEDNICA 2012
Załączniki:
1. Regulamin Harcerskiej Służby LEDNICA.
2. XVI Spotkania Młodych LEDNICA 2000 – ulotka informacyjna.
3. Informacja dotycząca Harcerskiej Służby LEDNICA przygotowana przez ks. hm. Jerzego Skibę.
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 20/2012 z 24 maja 2012
Spis treści:
1. Oferta CWM ZHP w Gdyni
2. Msza święta na obozie
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 21/2012 z 5 czerwca 2012
Spis treści: 1. Problemy z zamówieniami na przejazdy kolonijne PKP - PILNE
2. Zbiórka komendantów hufców – 16.06.2012 r. godz. 9.00-15.00 Dom Harcerza w Gdańsku
3. Składki członkowskie - przypomnienie
4. Szkolenie dla księgowych i kwatermistrzów przed HAL
5. Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie wypoczynku letniego 2012
6. Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego


Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 22/2012 z 13 czerwca 2012
Spis treści: 1. Rachunek bankowy dla hufców – informacja
2. Szkolenie dla księgowych i kwatermistrzów przed HAL - przypomnienie
Załączniki: 1. Oferta Multibanku dla hufców
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 23/2012 z 19 czerwca 2012
Spis treści:
1. Umowy o dofinansowanie wypoczynku przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku
2. Strony hufców do żółtego biuletynu
3. Informacje do sprawozdania z działalności OPP za rok 2011
4. Szkolenie kwatermistrzów i księgowych przed HAL – zgłoszenia
5. Karty członkowskie ZHP
Załączniki: 1. Dane do sprawozdania OPP za 2011 r.
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 24/2012 z 21 czerwca 2012
Spis treści: 1. Zmiany dot. dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy kraju przez dzieci
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 25/2012 z 27 czerwca 2012
Spis treści: 1. Terminarz HAL – przypomnienie
2. Msza św. w intencji śp. Marii Hrabowskiej
3. Książka finansowa oraz pracy obozu harcerskiego – informacja
4. Karty członkowskie – list Skarbnika ZHP skierowany do rodziców  członków ZHP
Załączniki: 1. List Skarbnika ZHP
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 26/2012 z 29 czerwca 2012
Spis treści: 1.  Wyniki rozmów GK ZHP z PKP w sprawie problemów z rezerwacją przewozów grupowych
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 27/2012 z 2 lipca 2012
Spis treści: 1. Kursy metodyczne MAK – 20-26 sierpnia 2012 r., Czernica
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 28/2012 z 11 lipca 2012
Spis treści: 1. Materiały programowe i organizacyjne dla drużynowych
2. Obóz ratowniczo-szkoleniowy Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Medicus”
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 29/2012 z 27 sierpnia 2012
Spis treści:
1. Wrześniowe seminarium komendantów i programowców hufców
2. HAL 2012 - podsumowanie
Załączniki: 1. Sprawozdanie statystyczne HAL.xls
2. Sprawozdanie statystyczne NAL.xls
3. Sprawozdanie merytoryczne HAL.doc
4. Udział w HAL.doc
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 30/2012 z 11 września 2012
Spis treści: 1. Bieżące sprawy dotyczące działalności hufców
2. Inwentaryzacja
3. Zapotrzebowanie na kursy i szkolenia
4. Narady Komend Hufców w roku harcerskim 2012/2013
5. Honorowe Miano „Drużyna Grzesiakowa” , „Gromada Kamykowa”
Załączniki: 1. Decyzja nr 3/2012 Komendanta i Skarbnika Chorągwi
2. Regulamin przyznawania Honorowego Miana „Gromady Kamykowej”, „Drużyny Grzesiakowej”
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 31/2012 z 18 września 2012
Spis treści:
1. Oferta sprzedaży sprzętu żeglarskiego
2. Szkolenie członków hufcowych komisji inwentaryzacyjnych 29.09.2012 r., Dom Harcerza w Gdańsku
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 32/2012 z 27 września 2012
Spis treści: 1. Honorowe Miano Gromady Kamykowej/Drużyny Grzesiakowej
2. BTH „Survival w drużynie starszoharcerskiej”
3. X Turniej Antka Cwaniaka
4. „Wędrówki z Druhem Wickiem” i „Chorągwiany Przegląd Piosenki Zuchowej i Harcerskiej”
5. Kursy i szkolenia - przypomnienie
6. Inwentaryzacja
7. Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy Harcerskiej Szkoły Ratownictwa
8. Składki członkowskie za III kwartał roku 2012
9. Przypomnienie – adresy drużynowych
10. Oferta firmy ALEBART
11. Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Pozdrowienia z Mewiej Łachy”
 Załączniki: 1. Wędrówki z dh. Wickiem – charakterystyka tras  
2. Karta zgłoszeniowa
3. Zakres obowiązków i odpowiedzialności komisji inwentaryzacyjnej
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 33/2012 z 8 października 2012
Spis treści: 1. Wędrówki z Druhem Wickiem – przypomnienie
2. Honorowe Miano Gromady Kamykowej/Drużyny Grzesiakowej – przypomnienie
3. Chorągwiana Odznaka Rodło
4. Przedsięwzięcia organizowane przez Muzeum Zamkowe w Malborku
5. Prelekcja „Łąki podwodne w Zatoce Puckiej”
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 34/2012 z 12 października 2012
Spis treści: 1. Zbiórka komendantów, programowców i skarbników hufców – 20.10.2012 r., Dom Harcerza w Gdańsku
2. Spotkanie Kapelanów z Biskupem Polowym WP
 Załączniki: 1 - 2. Zaproszenie na spotkanie z Biskupem Polowym WP
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 35/2012 z 15 października 2012
Spis treści: 1. Zmiana terminu spotkania programowców
2. Delegaci na X Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Gdańskiej ZHP  
3. Wnioski o nadanie wyróżnień
4. Zaproszenie do współpracy z Zespołem ds. metodycznych przy GK ZHP
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 36/2012 z 23 października 2012
Spis treści: 1. Rozkaz zwołujący Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Gdańskiej ZHP
2. Karty członkowskie ZHP i system Ewidencja ZHP
3. Arkusz analizy hufca 2012
4. Zbiórki rejonowe
5. Obowiązek przyjęcia planu operacyjnego przez hufce
6. Dokumentacja hufców
7. BTH „Zuchowe zabawy teatralne”
8. Wykaz jednostek zgłoszonych do zdobywania Honorowego miana i Chorągwianej Odznaki Rodło 
9. Warsztaty opiekunów prób instruktorskich
10. Wędrówki z Druhem Wickiem – zgłoszenia   
11. Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na „Spotkanie z duchami”
Załączniki: 1. Wykaz jednostek
2. Rozkaz L.19/2012 Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP
 
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 37/2012 z 5 listopada 2012
Spis treści: 1. Zbiórki rejonowe
2. Zaufanie społeczne - wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 38/2012 z 9 listopada 2012
Spis treści: 1. Przesunięcie terminu złożenia budżetu hufca na rok 2013
2. Zbiórka komendantów baz obozowych – przesunięcie terminu
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 39/2012 z 28 listopada 2012
Spis treści: 1. Propozycja Zespołu Wychowania Duchowego na Betlejemskie Światło Pokoju
2. Program rozwoju Chorągwi Gdańskiej ZHP na lata 2012-2017
3. Arkusz analizy hufca 2012
4. Karty członkowskie ZHP
Załączniki: 1. Propozycja na BŚP 2012
2. Program rozwoju Chorągwi Gdańskiej ZHP na lata 2012-2017
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 40/2012 z 6 grudnia 2012
Spis treści: 1. Plany operacyjne hufców
2. Arkusz analizy hufca
3. BTH Know-How
4. Zlot Kadry Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Gdańskiej ZHP - MAK
5. Adwentowe Czuwanie – przypomnienie
6. Inwentaryzacja
7. Szkolenie dla kwatermistrzów i księgowych przed HAZ
Załączniki: 1. Stan wypełnienia arkuszy analizy hufców
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 41/2012 z 13 grudnia 2012
Spis treści: 1. Przedłużenie terminu wypełniania Arkusza Analizy Hufca
2. Obowiązek wskazania osób odpowiedzialnych w komendach za program i pracę z kadrą
3. Nowa instrukcja kancelaryjna ZHP
4. Zawieszenie stałych dyżurów w siedzibie Komendy Chorągwi
5. Procedura postępowania z kartami członkowskimi wydanymi osobom, które tych kart nie odebrały i nie są już członkami ZHP
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 42/2012 z 21 grudnia 2012
Spis treści: 1. Komunikat HAZ 2012/2013
2. Deklaracje stanów liczbowych wszystkich jednostek organizacyjnych ZHP
3. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP, Honorowe Wyróżnienie "Niezawodnemu Przyjacielowi"- informacja
4. Betlejemskie Światło Pokoju – informacja
5. Likwidacja faxu w Komendzie Chorągwi
Załączniki: 1. Deklaracja stanu liczebnego hufca
2. Wniosek o nadanie Listu Pochwalnego Naczelnika ZHP
3. Wniosek o nadanie Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”
4. Zestawienie – List Pochwalny
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 43/2012 z 27 grudnia 2012
Spis treści: 1. Plany operacyjne hufców – PONAGLENIE
2. Karty członkowskie ZHP - PRZYPOMNIENIE
3. Arkusz Analizy Hufca – PRZYPOMNIENIE
4. Deklaracje stanów liczbowych wszystkich jednostek organizacyjnych ZHP – PRZYPOMNIENIE
5. Inwentaryzacja – PRZYPOMNIENIE

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku