Wy-Dźwięki 2014

Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 29/2014 z 23 grudnia 2014 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Rozkaz Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP L.23/2014
1.2. Zmiany w KRS
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Zbiórka komendantów i skarbników hufców – 10.01.2015 r
2.2. Szkolenie księgowych i kwatermistrzów przed HAZ
2.3. Naliczenie składek członkowskich – stan w Ewidencji
2.4. Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” i Listy Pochwalne Naczelnika ZHP dla drużynowych - przypomnienie
2.5. Zmiany godzin pracy biura i księgowości Komendy Chorągwi
2.6. Dyski materiałów Komunikacji i Promocji - Zespołu Chorągwi Gdańskiej i Wydziału GK
2.7. Msza św. za Andrzeja i Olgę Małkowskich
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 28/2014 z 12 grudnia 2014 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Zmiana daty wydania rozkazu
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” i Listy Pochwalne Naczelnika ZHP dla drużynowych
2.2. Książka o Chorągwi Gdańskiej
Załączniki: 1. wniosek – Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”
2. wniosek – List Pochwalny Naczelnika ZHP
3. tabela do wniosku o List Pochwalny
   
 Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 27/2014 z 10 grudnia 2014 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Umowy grantowe - przypomnienie
1.2. Plany operacyjne hufców na rok 2015
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Zimowe Warsztaty Doskonalące "Drużynowy = Project Manager"
2.2. Sprzedaż łódek w HOM Puck
2.3. Zgłaszanie zbiórki publicznej
2.4. Arkusz Analizy Hufca - przypomnienie

Załączniki: 1. Zgłaszanie zbiórki publicznej
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 26/2014 z 5 grudnia 2014 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Arkusz Analizy Hufca 2014 – przedłużenie czasu na wypełnienie
2.2. Plakaty BŚP 2014
2.3. Kurs Kadry Programowej i Namiestników
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 25/2014 z 25 listopada 2014 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1.  Arkusz Analizy Hufca – przypomnienie
2.2. Informacja o Betlejemskim Świetle Pokoju
2.3. Rajd z Mikołajem - zgłoszenia do 25 listopada i niższa cena!
2.4. Oferta pracy na stanowisku menedżera całorocznego ośrodka wypoczynkowo – szkoleniowego w Leśnej Hucie
Załączniki: 1. Ogłoszenie - praca w Leśnej Hucie
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 24/2014 z 20 listopada 2014 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1.  Informacja o pracy Komendy Chorągwi w dniu 21.11.2014 r.  
2.2. Zbiórka osób odpowiedzialnych w hufcach za bazy obozowe – przesunięcie terminu    
2.3. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku - przypomnienie
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 23/2014 z 13 listopada 2014 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku
2.2. Arkusz Analizy Hufca 2014
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 22/2014 z 31 października 2014 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Plany na rok harcerski 2014/2015 - ponaglenie
2.2. Propozycja programowa do odbioru w Domu Harcerza w Gdańsku
2.3. Herbata z referatem wędrowniczym
2.4. Konferencja nt. Prawa Harcerskiego - w Gdańsku
2.5. Hufiec ZHP Sopot zaprasza na Rajd z Mikołajem
Załączniki: 1. zgłoszenie na Rajd z Mikołajem
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 21/2014 z 20 października 2014 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Rozkaz Komendanta Chorągwi L. 19/2014 z 15.10.2014
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1.  Dokumentacja hufców
2.2. Wyróżnienia harcerskie w Chorągwi Gdańskiej - przypomnienie
2.3. Warsztaty PR Lab – ostatnia szansa na zgłoszenia
2.4. Spotkanie delegatów na zjazd Chorągwi
2.5. Konferencja harcmistrzowska
2.6. Kurs Kadry Kształcącej
2.7. Zaliczenie służby instruktorskiej za rok 2013/2014
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 20/2014 z 10 października 2014 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Uchwały Komendy Chorągwi
1.2. Rozkaz L. 17/2014 Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP - zjazdowy
1.3. Rozkaz L. 18/2014 Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1.  Wybory samorządowe a Statut ZHP
2.2. Kurs dla dorosłych
2.3. Wędrówki z Druhem Wickiem - przypomnienie
2.4. Szkolenie BHP dla pracowników
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 19/2014 z 24 września 2014 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Standardy tworzenia aktów prawa wewnętrznego w ZHP
1.2. Rozkaz Komendanta Chorągwi L.16/2014 z dnia 12 września 2014 r
1.3. Biuletyn Informacyjny Chorągwi na rok 2014/2015
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Wędrówki z Druhem Wickiem 24-26.10.2014 r.
2.2. Zdobywanie miana Drużyny Grzesiakowej/ Gromady Kamykowej i Chorągwianej Odznaki RODŁO
2.3. XI Turniej Antka Cwaniaka – zgłoszenia do 30 września 2014 r.
2.4. Karty członkowskie
Załączniki: 1. Standardy tworzenia aktów prawa wewnętrznego w ZHP 
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 18/2014 z 16 września 2014 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1.  Plan kursu podharcmistrzowskiego
2.2. Wyróżnienia harcerskie w Chorągwi Gdańskiej
2.3. Plany pracy, kształcenia i posiedzeń KH na rok 2014/2015
2.4. Zbiórka Komendantów i skarbników hufców - zgłoszenia
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 17/2014 z 4 września 2014 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Zbiórka komendantów i skarbników hufców
2.2. Sprawozdania z HAL 2014
2.3. Kurs podharcmistrzowski
2.4. Kurs przewodnikowski i drużynowych dla dorosłych
2.5. Szkolenie dla przewodniczących zespołów inwentaryzacyjnych
2.6. Ekonomia jest kobietą! Wychowanie ekonomiczne dla harcerek
2.7. Rozkaz zjazdowy Hufca Sopot

   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 16/2014 z 18 sierpnia 2014 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Rozkaz Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Sprawozdania HAL 2014
2.2. Zjazdy nadzwyczajne hufców
2.3. Zgoda na przynależność dziecka do ZHP – wzór oświadczenia    
2.4. Plany współpracy jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2015
2.5.Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych
2.6. Kurs harcmistrzowski COGITO
Załączniki: 1. oświadczenie – zgoda na przynależność do ZHP
2. zbiórki publiczne – nowe zasady
3. sprawozdanie opisowe HAL 2014
4. sprawozdanie statystyczne HAL 2014
5. udział w HAL 2014
6. wniosek dot. współpracy z wojskiem
7. decyzja MON
   
Nazwa pliku:
Wy-Dźwięk nr 15/2014 z 11 lipca 2014 r.
Spis treści:  1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Rozkazy Komendanta Chorągwi
1.2. Decyzja nr 2/2014 Komendanta i Skarbnika Chorągwi Gdańskiej ZHP
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1.  Ochrona danych osobowych w ZHP
2.2. Materiały do „żółtego” biuletynu – przypomnienie
2.3. Kursy i szkolenia dla kadry - przypomnienie
2.4. Konkurs ofert MEN na realizację zadania publicznego
2.5. Kontakty do kapelanów Chorągwi Gdańskiej ZHP
2.6. Konferencja harcmistrzowska
2.7. Informacja o urlopie wypoczynkowym

 
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 14/2014 z 17 czerwca 2014 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Uchwały Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP z dnia 20 maja 2014 r.
1.2. Rozkaz L.8/2014 Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP z dnia 12.06.2014 r. 
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Kursy i szkolenia dla kadry
2.2. Ankiety uczestników XI Zjazdu Zwykłego Chorągwi Gdańskiej ZHP
2.3. Pogadanki na temat prawa pracy i bhp wśród młodzieży
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 13/2014 z 11 czerwca 2014 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Zmiana danych w KRS
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1.  Materiały do „żółtego” wrześniowego biuletynu
2.2. Planowane formy pracy z kadrą w Chorągwi Gdańskiej ZHP
2.3. Biuletyn Informacji Publicznej
2.4. Przegląd Pieśni Patriotycznej
Załączniki: 1. Dane kontaktowe – komenda hufca
2. Dane kontaktowe – bazy obozowe hufca
3. logo – BIP
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 12/2014 z 30 maja 2014 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Komunikat Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP
1.2. Rozkaz L.7/2014 z 23 maja 2014 r. Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Zbiórka komendantów i programowców hufców – 14.06.2014 r.
2.2. I Biwak Namiestników i Programowców 
 
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 11/2014 z 26 maja 2014 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Zjazdy nadzwyczajne hufców  
2.2. Kurs kierowników wypoczynku – 6-7 czerwca 2014 r. - przypomnienie
2.3. Odnowienie uprawnień kierowników wypoczynku – 7 czerwca 2014 r. - przypomnienie
2.4. Szkolenie dla kwatermistrzów i księgowych przed HAL – przypomnienie
2.5. II Chorągwiany Zlot Przybocznych i Zastępowych
2.6. Relacja fotograficzna z Rajdu RODŁO
2.7. Informacja o Zespole ds. Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego (Piph)
Załączniki: 1. Ankieta uczestnika zjazdu pdf.  i doc.
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 10/2014 z 14 maja 2014 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. XXX Harcerski Rajd RODŁO i Święto Chorągwi - informacja
2.2. Komendanci obozów i instruktorzy-wychowawcy będą musieli przedstawić zaświadczenia o niekaralności
2.3. Kurs kierowników wypoczynku – 6-7 czerwca 2014r.
2.4. Odnowienie uprawnień kierowników wypoczynku – 7 czerwca 2014 r.
2.5. Szkolenie dla kwatermistrzów i księgowych przed HAL
2.6. Kurs Pierwszej Pomocy Harcerskiej Szkoły Ratownictwa
2.7. Zbiórka komendantów i programowców hufców 14.06.2014 r.
Załączniki: 1. Informator IRCG
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 9/2014 z 7 maja 2014 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Karty członkowskie
2.2. XXX Jubileuszowy Harcerski Rajd RODŁO – ostatnie miejsca na trasach
2.3. Ostatnie wolne miejsca na 23. Światowe Jamboree Skautowe 2015 w Japonii
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 8/2014 z 30 kwietnia 2014 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Propozycje pełnomocników na zjazdy hufców
2.2. XXX Harcerski Rajd RODŁO i Święto Chorągwi
2.3. Konkurs fotograficzny IRCG
2.4. Kursy MAK
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 7/2014 z 18 kwietnia 2014 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Uchwały Komendy Chorągwi z posiedzenia w dniu 1 marca 2014 r.
1.2. Rozkaz L.5/2014 Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP
Załączniki: 1. Uchwała nr 11 z dnia 16 kwietnia 2014r. Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 6/2014 z 8 kwietnia 2014 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Pełnomocnictwa do Kuratorium - przypomnienie
2.2. VII Pomorski Kongres Obywatelski "Energia Pomorzan - skąd ją czerpać, jak ją odzyskać?”
2.3. Sprawność „TOTUS TUUS”  dla zuchów i harcerzy
2.4. Wyróżnienia i odznaki dla instruktorów i przyjaciół harcerstwa

 
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 5/2014 z 1 kwietnia 2014 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Nowa ustawa o zbiórkach publicznych
1.2. Rozkaz L.4/2014 Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP z 20.03.2014 r.
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Konkurs Pomorskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie wypoczynku letniego w roku 2014
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 4/2014 z 11 marca 2014 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Uchwały Komendy Chorągwi z posiedzenia w dniu 4 marca 2014 r.
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Projekty zmian instrukcji w organizacyjnej HALiZ – na zbiórkę komendantów
2.2. Ratownicy wodni na obozach
Załączniki: 1. Projekt Instrukcji organizacyjnej HALiZ
2. Tezy do instrukcji i zagadnienia do uwzględnienia
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 3/2014 z 4 marca 2014 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Zbiórka komendantów i programowców hufców 15.03.2014 r.
2.2. Sprawozdania statystyczne z HAZ 2013/2014
2.3. I Biwak Namiestników i Programowców
2.4. Akcja „Pomoc dla Ukrainy”
2.5. Wyprawa "Łączymy pokolenia - Monte Cassino 2014"
2.6. Naliczenie składek członkowskich na kolejny kwartał
2.7. Harcerskie rekolekcje wielkopostne
2.8. Tablica pamiątkowa bł. Stefana W. Frelichowskiego
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 2/2014 z 11 lutego 2014 r. 
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Uchwały Komendy Chorągwi z posiedzenia w dniu 4 lutego 2014 r.
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Nowa Ordynacja wyborcza ZHP
2.2. XII Mistrzostwa Pływackie Chorągwi Gdańskiej ZHP
2.3. Harcerska gra miejska z okazji Dnia Myśli Braterskiej
2.4. Nowa sprawność dla zuchów i harcerzy
2.5. Sprawozdania z HAZ - przypomnienie
2.6. Wolontariusze na Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce SOPOT 2014
Załączniki: 1. Regulamin XII Mistrzostw Pływackich Chorągwi Gdańskiej ZHP
2-3. Symbole sprawności TOTUS TUUS
4. Wymagania oraz propozycje dot. sprawności TOTUS TUUS
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 1/2014 z 31 stycznia 2014 r. 
Spis treści:  1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Rozkaz L.1/2014 Komendanta Chorągwi Gdańskiej z 15 stycznia 2014 r.
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Sprawozdania z HAZ 2013/2014
2.2. Harcerski Rajd RODŁO i Święto Chorągwi
2.3. Plany operacyjne, plany pracy, kształcenia i posiedzeń KH
2.4. Gra miejska na Dzień Myśli Braterskiej
2.5. BTH „Worek Pomysłów” – przypomnienie
2.6. Propozycje na zbiórki
2.7. Zaproszenie Biskupa Polowego na uroczystości poświęcone bł. Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu w Warszawie
2.8. Ogólnopolska Księga Gromad
Załączniki: 1. Propozycje działań związanych z 6 punktem Prawa Harcerskiego
2. Propozycja zbiórki na temat 10 punktu Prawa Harcerskiego
   

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku