Wy-Dźwięki 2015

Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 41/2015 z 31 grudnia 2015 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Honorowe Wyróżnienie Niezawodnemu Przyjacielowi oraz Listy Pochwalne Naczelnika ZHP
2.2. Odznaczenia państwowe
Załączniki: 1. Wniosek o Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”
2. Wniosek o List Pochwalny Naczelnika ZHP
3. Zał. do Listu Pochwalnego Naczelnika ZHP – tabela w Excelu
4-5. Informacja jak wypełnić wniosek o Medal KEN
6. Wniosek o Medal KEN
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 40/2015 z 22 grudnia 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Rozkaz L.24/2015, Biuletyn Informacyjny 7 (308) /2015 i Komunikat HALiZ z 14.12.2015 r.
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Katalog baz obozowych Chorągwi Gdańskiej ZHP
2.2. Zmiana godzin pracy biura i księgowości Chorągwi
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 39/2015 z 17 grudnia 2015 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Betlejemskie Światło Pokoju 2015
2.2. „Postaw na zastęp”
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 38/2015 z 8 grudnia 2015 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Dane adresowe komend i komendantów hufców
2.2. Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w Gdańsku
2.3. Grupa dyskusyjna na Facebooku
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 37/2015 z 9 listopada 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Decyzja Komendanta i Skarbnika w sprawie inwentaryzacji
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 36/2015 z 5 listopada 2015 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Kartki w ramach akcji „Mamy Niepodległą”
2.2.Jesienna Zbiórka Kadry
2.3. Arkusz Analizy Hufca
2.4. Błędny adres w drukowanej wersji wrześniowego Biuletynu Informacyjnego Chorągwi Gdańskiej ZHP 
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 35/2015 z 22 października 2015 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Kurs członków harcerskich komend
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 34/2015 z 11 września 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Żółty biuletyn wrześniowy 2015/2016
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Zbiórka komendantów hufców
2.2. Zjazdy hufców
2.3. XLIX Spartakiada
Załączniki: 1. Regulamin XLIX Spartakiady
   
 
azwa pliku: Wy-Dźwięk nr 33/2015 z 9 września 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Rozkaz Komendanta Chorągwi L.16/2015
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Składki członkowskie za III kwartał 2015 r.
2.2. Rozliczenia wewnętrzne pomiędzy jednostkami Chorągwi Gdańskiej
2.3. Opłaty wewnętrzne hufców za III kwartał 2015 r.
2.4. 1% za rok 2013
2.5. Propozycja programowa Ekonomia jest kobietą
2.6. Oferta sprzedaży samochodu    
2.7. Sekretariat nieczynny do 29.09.2015 r.
2.8. Spotkanie osób odpowiadających w hufcach za komunikację i promocję
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 32/2015 z 1 września 2015 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Sprawozdania z HAL 2015 – przypomnienie
2.2. Kurs podharcmistrzowski SPOIWO
2.3. 1 % za rok 2013
2.4. Dzień Dawcy Szpiku w gdańskim Wrzeszczu
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 31/2015 z 10 sierpnia 2015 r.
Spis treści:
1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Wzory sprawozdań z HAL 2015
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. 35 lat "Solidarności"
2.2. Kalendarium chorągwiane na lata 2015-2016
2.3. Honorowe Miano Gromady Kamykowej/ Drużyny Grzesiakowej
2.4. Chorągwiana Odznaka "Rodło"
2.5. Projekt dla gromad zuchowych "Przyjaciel książki"
2.6. Kalendarz ZHP
Załączniki:
1. wzór sprawozdania statystycznego HAL 2015
2. wzór sprawozdania merytorycznego HAL 2015
3. wzór sprawozdania „udział w HAL 2015”
4. regulamin Honorowego Miana Gromady Kamykowej/ Drużyny Grzesiakowej
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 30/2015 z 28 lipca 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Nowa Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego
1.2. Rozkaz Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP L.13/2015
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Poradnictwo zjazdowe
2.2. „Przyjaciel książki” – projekt dla gromad zuchowych
2.3. 71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 29/2015 z 13 lipca 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Rozkaz L.12/2015 Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Konkurs fotograficzny
2.2. Informacja o kontaktowaniu się w czasie HAL z Zespołem Komunikacji i Promocji
2.3. Zdjęcia z HAL
2.4. Kurs Podharcmistrzowski „SPOIWO” organizowany przez MAK
2.5. Karty członkowskie do odbioru
Załączniki: 1. Regulamin konkursu fotograficznego
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 28/2015 z 26 czerwca 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Zarządzenie Komendanta Chorągwi w sprawie bezpieczeństwa podczas HAL
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Kursy metodyczne MAK – przypomnienie
2.2. Dokumentacja hufców
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 27/2015 z 22 czerwca 2015 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Składki członkowskie za II kwartał 2015 r.- PRZYPOMNIENIE
2.2. Opłaty wewnętrzne hufców za II kwartał 2015 r. - PRZYPOMNIENIE
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 26/2015 z 9 czerwca 2015 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Tematyka zbiórki komendantów i skarbników hufców
2.2. Zatwierdzanie form wypoczynku organizowanych w ramach HAL 2015
2.3. Kursy metodyczne MAK
2.4. Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016
2.5. Herbata z Referatem
2.6. Odznaczenia i wyróżnienia w ZHP
załączniki: 1. Plan zbiórki komendantów i skarbników
2. Wyróżnienia i Odznaczenia w ZHP
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 25/2015 z 2 czerwca 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Decyzja nr 1/2015 z dnia 29 maja 2015 r. Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP
   
Nazwa pliku:  Wy-Dźwięk nr 24/2015 z 29 maja 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. KRK – poprawiony wzór potwierdzenia przynależności do ZHP
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Zbiórka komendantów i skarbników hufców
2.2. Zmiany rachunków bankowych Chorągwi
2.3. Akademia Oswajania Finansów – Excel dla opornych
załączniki:  1. Potwierdzenie przynależności do ZHP - uzupełnione
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 23/2015 z 27 maja 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. KRK - Potwierdzenie przynależności do ZHP i potwierdzenie świadczenia usług wolontariackich na rzecz ZHP
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. [Mały] kurs grafiki
załączniki:  1. Potwierdzenie przynależności do ZHP
2. Potwierdzenie świadczenia usług wolontariackich na rzecz ZHP
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 22/2015 z 22 maja 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Rozkaz L.9/2015 Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Warsztaty dla kierowników wypoczynku i kwatermistrzów/księgowych przed HAL
2.2. Ostatnie posiedzenie Kapituły Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” przed wakacjami
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 21/2015 z 19 maja 2015 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Dyskusja instruktorska „Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie”
2.2. Kurs komendantów hufców
2.3. Praktyki wakacyjne w ZHP
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 20/2015 z 11 maja 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Decyzje nr 2/2015 i 3/2015 Komendanta i Skarbnika Chorągwi
1.2. Uchwały nr 9/2015 i 10/2015  Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
1.3. Komunikat Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej z 11 maja 2015 r.
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Ostatnia szansa na eksport danych z konta @zhp.net.pl
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 19/2015 z 6 maja 2015 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Terminarz zjazdów hufców
2.2. Akademia Oswajania Finansów: warsztaty z pisania pism sponsorskich – oferta Hufca Sopot
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 18/2015 z 27 kwietnia 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Nowa Instrukcja HALiZ
1.2. Nowy regulamin mundurowy
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Kurs Komend Hufców
2.2. Zmiana głównego rachunku bankowego Chorągwi
2.3. Oferta Banku PeKaO S.A. dla hufców i ośrodków Chorągwi Gdańskiej
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 17/2015 z 13 kwietnia 2015 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Oferta dofinansowania wypoczynku przez Kuratorium Oświaty – przypomnienie 
2.2. Pozyskiwanie kadry wśród osób dorosłych - Program 35+ - materiał do konsultacji
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 16/2015 z 10 kwietnia 2015 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Uwagi dot. sposobu wypełnienia elementów oferty o dofinansowanie letniego wypoczynku przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku
2.2. Hufiec ZHP Sopot serdecznie zaprasza do udziału w cyklu szkoleń pt. AKADEMIA OSWAJANIA FINANSÓW
Załączniki:  1. ulotka – Akademia finansów
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 15/2015 z 2 kwietnia 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Uchwała Komendy Chorągwi nr 8/2015 w sprawie zasad i sposobu finansowania Chorągwi Gdańskiej ZHP
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Konkurs Kuratorium Oświaty w Gdańsku na organizację wypoczynku  -pełnomocnictwa i załączniki
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 14/2015 z 23 marca 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Uchwały Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP nr 1-7/2015
1.2. Rozkaz Komendanta Chorągwi L.7/2015
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku w roku 2015 przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku
2.2. Hasła startowe do pakietu Office 365
2.3. Podział na hufce środków z 1% za rok 2013
2.4. Karta członkowska ZHP - Upływa termin ważności kart wystawionych w kwietniu 2012 r.
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 13/2015 z 17 marca 2015 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Projekt nowej „Instrukcji gromad, drużyn, kręgów i klubów” - do konsultacji
2.2. VI Harcerski Kurs Spadochronowy
Załączniki: 1. Projekt „Instrukcji gromad, drużyn, kręgów i klubów”
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 12/2015 z 12 marca 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Decyzja Komendanta i Skarbnika Chorągwi Gdańskiej ZHP nr 1/2015
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Akademia Oswajania Finansów - sprostowanie
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 11/2015 z 10 marca 2015 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Harmonogram kształcenia i pracy z kadrą na 2015 rok
2.2. Migracja adresów e-mail zhp.pl i zhp.net.pl
2.3. Biwak Zuchowej Instruktorskiej Kadry (BZIK) II
2.4. Akademia Oswajania Finansów – cykl szkoleń z zakresu finansów hufca i drużyny
2.5. Kurs specjalistów z zakresu promocji i informacji
2.6. Konkurs na zdjęcia komend hufców
Załączniki: 1.    Harmonogram kształcenia na 2015 r.
2.    Szkolenia finansowe
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 10/2015 z 3 marca 2015 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Zbiórka komendantów, programowców i osób odpowiedzialnych za pracę z kadrą w hufcach
2.2. Raporty poobozowe – przypomnienie
2.3. Sprawozdania HAZ 2014/2015 - przypomnienie
Załączniki: 1. Plan zbiórki 15.03.2015
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 9/2015 z 25 lutego 2015 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Wnioski o Medale KEN
2.2. Rekolekcje harcerskie „Daj się odnaleźć Jezusowi!!”
Załączniki: 1. Informacje o Medalach KEN
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 8/2015 z 17 lutego 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Rozkaz L.4/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Sprawozdania HAZ 2014/2015 - przypomnienie
2.2. Kurs Młodzieżowego Ratownika Wodnego Chorągwi Gdańskiej ZHP
2.3. Kurs ratownika wodnego
2.4. XIII Mistrzostwa Pływackie Chorągwi Gdańskiej ZHP
2.5. Zajęcia z nawigacji zliczeniowej
2.6. Rok Matematyki na Pomorzu
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 7/2015 z 13 lutego 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Rozkaz L.3/2015 Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Biegnę w Chuście!
2.2. Kurs drużynowych dla dorosłych
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 6/2015 z 10 lutego 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Rozkaz L.2/2015 Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Biwak Technik Harcerskich - terenoznawstwo
2.2. Zagłosuj na instruktorów z naszej Chorągwi w plebiscycie „Niezwyczajni”
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 5/2015 z 2 lutego 2015 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Ekonomia jest kobietą
2.2. Materiał Komisji Statutowej
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 4/2015 z 28 stycznia 2015 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Podsumowanie Harcerskiej Akcji Zimowej 2014/2015
Załączniki: 1. sprawozdanie statystyczne HAZ
2. sprawozdanie opisowe
3. udział w HAZ
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 3/2015 z 23 stycznia 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Rozkazy Komendanta Chorągwi L.24/2014, L.25/2014, L.1/2015
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Zgłoszenia na Bazunę - przypomnienie
2.2. Materiały promujące 1%
2.3. Podzielcie się wrażeniami z HAZ
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 2/2015 z 20 stycznia 2015 r.
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Zmiana terminu posiedzenia Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich w lutym
2.2. Udział harcerzy w WOŚP 2015
2.3. Letnie Kursy Drużynowych
2.4. Kurs drużynowych dla dorosłych
2.5. Badanie zapotrzebowania na formy kształcenia
2.6. Aktualizacja danych kontaktowych, członków KCh, szefów zespołów, instruktorów
2.7. Zaświadczenie o przynależności do ZHP – KRK
2.8. Hufiec Kwidzyn zaprasza na XXXI Szałamaję
2.9. Rajd RODŁO 2015
Załączniki: 1. Dane kontaktowe KCh, szefów zespołów, instruktorów
2. Zaświadczenie o przynależności do ZHP - KRK
3. Regulamin XXXI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej Turystycznej i Poezji Śpiewanej SZAŁAMAJA
   
Nazwa pliku: Wy-Dźwięk nr 1/2015 z 13 stycznia 2015 r.
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Zgoda na przynależność dziecka do ZHP - wzór oświadczenia po aktualizacji
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Szkolenie księgowych i kwatermistrzów przed HAZ - przypomnienie
2.2. Wędrownicza WATRA
2.3. Msza św. za Andrzeja i Olgę Małkowskich - przypomnienie
2.4. Zgłoszenia do plebiscytu Niezwyczajni 2014
2.5. KRK - jak uzyskać zwolnienie z opłat - informacja
Załączniki: 1. Regulamin Wędrowniczej Watry 2015
2. Informacja dla organizatorów wędrówek Wędrowniczej Watry 2015
3. Zgoda na przynależność dziecka do ZHP 
   

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku