Uchwały 2016

Numer uchwały: Uchwała nr 19/2016 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia  14 grudnia 2016 r. w sprawie ustaleń dotyczących Zjazdu Nadzwyczajnego  Chorągwi Gdańskiej ZHP
   
Numer uchwały: Uchwała nr 18/2016 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 15 października  2016 r.  w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę Domu Żeglarza
   
Numer uchwały: Uchwała nr 16/2016 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł:  z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia karty projektów realizowanych przez zespoły Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Załącznik:  karta projektów
   
Numer uchwały: Uchwała nr 15/2016 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 22 czerwca 2016 r.  w sprawie  nowego zakresu prowadzenia przez  Chorągiew Gdańską ZHP nieodpłatnej, odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej
   
Numer uchwały: Uchwała nr 14/2016 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego ZHP Chorągwi Gdańskiej za rok 2015
   
Numer uchwały: Uchwała nr 13/2016 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania z działalności za 2015 rok, w tym sprawozdania finansowego, Harcerskiego Ośrodka Centrum Przygody w Rumi ZHP
   
Numer uchwały: Uchwała nr 12/2016 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł:  z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania z działalności za 2015 rok, w tym sprawozdania finansowego, Harcerskiego Ośrodka Morskiego Puck ZHP
   
Numer uchwały: Uchwała nr 11/2016 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania z działalności za 2015 rok, w tym sprawozdania finansowego, Ośrodka Dom Harcerza ZHP
   
Numer uchwały: Uchwała nr 10/2016 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania z działalności za 2015 rok, w tym sprawozdania finansowego, Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
   
Numer uchwały: Uchwała nr 9/2016 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP [archiwalny]
Tytuł: z dnia 18 maja 2016 r.  w sprawie  przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Gdańskiej ZHP
Załącznik: Regulamin pracy Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Gdańskiej ZHP
   
Numer uchwały: Uchwała nr 8/2016 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 01 kwietnia 2016 r.  w sprawie  zmian w Zarządzie Fundacji Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku
   
Numer uchwały: Uchwała nr 7/2016 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania Harcerskiego Jacht Klubu „Wodnik”
   
Numer uchwały: Uchwała nr 6/2016 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie określenia terminów przekazywania części dokumentów hufcowych za pomocą oficjalnego systemu teleinformatycznego e-zhp
   
Numer uchwały: Uchwała nr 5/2016 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu kształcenia i pracy z kadrą w Chorągwi Gdańskiej ZHP na 2016 rok
   
Numer uchwały: Uchwała nr 4/2016 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Chorągwi na rok 2015/2016
   
   
Numer uchwały: Uchwała nr 3/2016 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 13 styczna 2016 r. w sprawie przyjęcia Procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Gdańskiej
Załącznik:  Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Gdańskiej
   
Numer uchwały: Uchwała nr 2/2016 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 13 styczna 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Chorągwi Gdańskiej”
Załącznik: Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Chorągwi Gdańskiej
   
Numer uchwały: Uchwała nr 1/2016 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 13 styczna 2016 r. w sprawie promocji, ewidencji, podziału i rozliczenia środków finansowych zebranych w ramach 1% dla ZHP na rzecz Chorągwi Gdańskiej ZHP w 2016 r.

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku