Decyzje Komendanta i Skarbnika 2015

DECYZJE KOMENDANTA I SKARBNIKA CHORĄGWI 
 Numer decyzji: Decyzja nr 11/2015 Komendanta i Skarbnika Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych, rzeczowych i pieniężnych za rok 2015
   
Numer decyzji: Decyzja nr 3/2015 Komendanta i Skarbnika Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla V Zlotu Wędrowników Chorągwi Gdańskiej ZHP Jamboree on the Trail
   
Numer decyzji: Decyzja nr 2/2015 Komendanta i Skarbnika Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości wskaźnika kosztu obsługi zadania finansowanego z dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej w Chorągwi Gdańskiej ZHP
   
Numer decyzji: Decyzja nr 1/2015 Komendanta i Skarbnika Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego Chorągwi Gdańskiej ZHP za rok 2014

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku