preloder

Archiwum

Szanowni Państwo, W ramach projektu „W rodzinie siła – rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gminach sąsiednich” o numerze RPPM.06.02.02-22-0055/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych,  prowadzone jest postępowanie w trybie rozeznania rynku na zakup usługi: adaptacja pomieszczeń w Malbork. Usługa będzie realizowane … Czytaj dalej
Szanowni Państwo, W ramach projektu „W rodzinie siła – rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gminach sąsiednich” o numerze RPPM.06.02.02-22-0055/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych,  prowadzone jest postępowanie w trybie rozeznania rynku na zakup usługi: opiekun kawiarenki młodzieżowej  w mieście Malbork. … Czytaj dalej
Szanowni Państwo, zapraszamy do składania ofert w ramach rozeznania rynku na dostawę artykułów papierniczych, plastycznych i biurowych w projekcie pn. „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego” o numerze RPPM.06.02.02-22-0031/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój … Czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE    nr 23/0053/18 zakup usługi: „ŻEGLUJ Z PITAGORASEM” ROZWÓJ KOMPETENCJI  DZIECI I MŁODZIEŻY W OPARCIU O ŻEGLARSTWO W POWIECIE BYTOWSKIM   Zapytanie ofertowe  przeprowadzane jest w ramach projektu Ku gwiazdom – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie ”  Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. … Czytaj dalej
Kształcimy do końca roku i o jeden dzień… krócej 😉 Na ostatni weekend 2018 roku proponujemy wszystkim, w których drzemie dusza społecznika warsztaty, dzięki którym będą mogli m. in. poznać zasady rządzące społeczeństwem obywatelskim, dowiedzieć się w którym urzędzie załatwić poszczególne sprawy, kto za co odpowiada czy gdzie szukać środków na własne inicjatywy społeczne. Planujemy równoległe zajęcia dla dwóch grup – pierwsza to ci, którzy z tym tematem nie mieli wcześniej nic … Czytaj dalej
Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na  zakup usług specjalistów świadczonych uczestnikom  i uczestniczkom projektu „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” o numerze RPPM.06.02.02-22-0052/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności. W ramach … Czytaj dalej
Szanowni Państwo, zapraszamy do składania ofert w ramach rozeznania rynku na dostawę sprzętu RTV w projekcie pn. „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego” o numerze RPPM.06.02.02-22-0031/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych. … Czytaj dalej
Zamawiający: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk Zakres rozeznania rynku: Na podstawie rozdziału 6.5.2 Rozeznanie rynku „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju po przeprowadzeniu szacowania wartości zamówienia, zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania rynku na usługę: Transport do Zakopanego w ramach projektu „W rodzinie siła … Czytaj dalej
Zapytanie w trybie rozeznanie rynku „Nocleg z wyżywieniem” RPPM.06.02.02-22-0055/17 Zamawiający: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk Zakres rozeznania rynku: Na podstawie rozdziału 6.5.2 Rozeznanie rynku „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju po przeprowadzeniu szacowania wartości zamówienia, zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania rynku na usługę: … Czytaj dalej
Zamawiający: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk Zakres rozeznania rynku: Na podstawie rozdziału 6.5.2 Rozeznanie rynku „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju po przeprowadzeniu szacowania wartości zamówienia, zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania rynku na usługę: Transport do Zakopanego w ramach projektu „Uwierz w siebie … Czytaj dalej

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl