preloder

Archiwum

Kształcimy do końca roku i o jeden dzień… krócej 😉 Na ostatni weekend 2018 roku proponujemy wszystkim, w których drzemie dusza społecznika warsztaty, dzięki którym będą mogli m. in. poznać zasady rządzące społeczeństwem obywatelskim, dowiedzieć się w którym urzędzie załatwić poszczególne sprawy, kto za co odpowiada czy gdzie szukać środków na własne inicjatywy społeczne. Planujemy równoległe zajęcia dla dwóch grup – pierwsza to ci, którzy z tym tematem nie mieli wcześniej nic … Czytaj dalej
Wielkimi krokami nadchodzi JAK – Jesienna Akcja Kształceniowa! W najbliższym czasie zapraszamy na: -Kurs Kadry Kształcącej, -Kurs Podharcmistrzowski „Spoiwo 4”, -Kurs Kadry Programowej i Namiestników “Argonauci”. -Kursu 35+, -warsztatów Lider+ moduł I, -warsztatów Lider+ moduł II. Informacje o tych kursach można znaleźć poniżej. Wszystkie kursy zostały dofinansowane ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 w ramach projektu „Zrób to! – zwiększenie … Czytaj dalej
Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w ramach projektu „ZRÓB TO”. Uczestnicy: osoby w wieku 15 + pełniący funkcje liderskie w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych, uczestnicy i uczestniczki projektu, w szczególności instruktorzy harcerscy i osoby pełniący funkcje instruktorskie. Termin: 26 – 28 października 2018r Miejsce: Białystok i okolice – woj. podlaskie Cel: zapoznanie się z ciekawymi formami udziału młodzieży w życiu publicznym, pozyskiwanie środków na działania grup młodzieżowych, współpraca … Czytaj dalej
Wielkimi krokami nadchodzi JAK – Jesienna Akcja Kształceniowa! W najbliższym czasie zapraszamy na: -Kurs Kadry Kształcącej, -Kurs Podharcmistrzowski „Spoiwo 4”, -Kurs Kadry Programowej i Namiestników “Argonauci”. -Kursu 35+, -warsztatów Lider+ moduł I, -warsztatów Lider+ moduł II. Informacje o tych kursach można znaleźć poniżej. Wszystkie kursy zostały dofinansowane ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 w ramach projektu „Zrób to! – zwiększenie … Czytaj dalej
Warsztaty prowadzone są na poziomie podstawowym (kurs przewodnikowski) i rozszerzonym (kurs podharcmistrzowski), każdy cykl szkoleniowy trwa trzy pełne weekendy. Program warsztatów: • planowanie własnego rozwoju • indywidualna ścieżka rozwoju społecznika • opiekun, mentor innych społeczników • budowanie autorytetu lidera • umiejętność komunikacji, udzielanie informacji zwrotnej, wspieranie, ocenianie • budowanie i kierowanie zespołem • praca w grupie • diagnozowanie problemu … Czytaj dalej
Odpowiednik harcerskiego kursu kadry programowej i namiestników/kursu komendantów szczepów. Każdy cykl szkoleniowy trwa dwa pełne weekendy. Program warsztatów: • animacja społeczności lokalnej – kiedy być liderem, a kiedy animatorem • współpraca z administracją publiczną i środowiskiem lokalnym • pozyskiwanie wolontariuszy i zarządzanie nimi • pozyskiwanie partnerów do działania i środków niezbędnych do realizacji celów statutowych • mechanizmy inicjatywy lokalnej, budżet obywatelski, młodzieżowa rada … Czytaj dalej
Odpowiednik harcerskiego kursu kadry kształcącej. Każdy cykl szkoleniowy trwa dwa pełne weekendy. Program warsztatów: • planowanie warsztatów, w tym analiza potrzeb uczestników • prowadzenie zajęć, w tym umiejętności interpersonalne • ewaluacja • zagadnienia z zakresu aktywności obywatelskiej – jak rozmawiać z młodzieżą o historii w kontekście 100 lecia Niepodległości Polski Uczestnicy: osoby, które ukończyły 20 lat, deklarują prowadzenie form kształceniowych związanych z aktywnością obywatelską … Czytaj dalej
Autorskie warsztaty prowadzone przez specjalistów na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Program warsztatów: • czym jest i jak funkcjonuje samorząd lokalny • dlaczego mamy prawo i obowiązek angażowania się w sprawy lokalne • podział kompetencji władz w samorządzie • dostęp do informacji publicznej • konsultacje społeczne – kiedy mogą, a kiedy muszą się odbyć • funkcjonowanie budżetu obywatelskiego • praca radnych • jednostka pomocnicza gminy … Czytaj dalej
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska realizuje projekt partnerski pt: „Zrób to! – zwiększenie udziału młodzieży w tworzeniu polityk publicznych”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Okres realizacji projektu: 01.05.2018 – 31.12.2019 Celem projektu jest zwiększenie wpływu osób w wieku 15-21 lat na polityki publiczne w gminach poprzez podniesienie kompetencji i wypracowaniu i upowszechnienie form współpracy z grupami młodzieżowymi w małych gminach i miastach … Czytaj dalej
W projekcie może wziąć udział: 1) 180 osób spełniających następujące warunki: • w chwili przystąpienie do projektu znajduje się w przedziale wiekowym 16-21 lat; • zamieszkuje województwo pomorskie; • chce podnieść swoją wiedzę z zakresu tworzenia polityk publicznych; • potrafi współpracować w grupie. 2) 30 osób wspierających młodzież w działaniach partycypacyjnych, spełniających następujące warunki: • zamieszkuje województwo pomorskie; • chce podnieść swoją wiedzę z zakresu tworzenia … Czytaj dalej

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl