preloder

Archiwum

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 1/0055/19 zakup usługi: WYŻYWIENIA, ZAKWATEROWANIA I REALIZACJI ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH PODCZAS WYPOCZYNKU ZIMOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY   Zapytanie ofertowe  przeprowadzane jest w ramach projektu W rodzinie siła – rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gmin sąsiednich  Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0055/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. Integracja 06.02. Usługi … Czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 26/0053/19 zakup usługi: WYŻYWIENIA, ZAKWATEROWANIA I REALIZACJI ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH PODCZAS WYPOCZYNKU ZIMOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY   Zapytanie ofertowe  przeprowadzane jest w ramach projektu Ku gwiazdom – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie ”  Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. … Czytaj dalej
ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA   nr 16/0053/19 zakup usługi: „ROBOTYKA DLA KAŻDEGO” – WARSZTATY   Zapytanie o szacowanie   wartości zamówienia  przeprowadzane jest w ramach projektu Ku gwiazdom – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie ”  Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. Integracja … Czytaj dalej
ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA   nr 15/0053/19 zakup usługi: OKIEM REPORTERA – WARSZTATY  DZIENNIKARSKO – FOTOGRAFICZNE  Zapytanie o szacowanie   wartości zamówienia  przeprowadzane jest w ramach projektu Ku gwiazdom – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie ”  Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. … Czytaj dalej
Z uwagi na błędną datę w treści dokumentu zamieszczamy poprawiony dokument:Rozeznanie-rynku-usłgi cateringowe   Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. „Rodzina to podstawa- rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” dla uczestników i uczestniczek zwracamy się z prośbą o podanie cen brutto za usługi cateringowe. Szczegółowy opis znajdą Państwo tu:Rozeznanie-rynku-usłgi cateringowe W odpowiedzi oczekujemy na uzupełniony załącznik nr 1 i 2 do rozeznania rynku i przesłane drogą elektroniczną na adres: karolina.weiner@zhp.net.pl do 11 stycznia 2019 r … Czytaj dalej
Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. „Rodzina to podstawa- rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” dla uczestników i uczestniczek zwracamy się z prośbą o podanie cen brutto za gry i zabawy sportowo-ruchowe. Szczegółowy opis znajdą Państwo tu:Rozeznanie-rynku-gry i zabawy sportowo-ruchowe W odpowiedzi oczekujemy na uzupełniony załącznik nr 1 i 2 do rozeznania rynku i przesłane  drogą elektroniczną na adres: karolina.weiner@zhp.net.pl do 11 stycznia 2019 r do godz. 15.oo
Szanowni Państwo, W związku z realizacją zajęć z zakresu krajoznawstwa w ramach projektu pt. „Rodzina to podstawa- rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” dla uczestników i uczestniczek zwracamy się z prośbą o podanie ceny brutto za godzinę prowadzenia warsztatów. Szczegółowy opis znajdą Państwo tu:Rozeznanie-rynku-krajoznawcze 2 Na ofertę czekamy do 7 styczni 2019 r do godz. 10.00, oferta powinna być złożona na formularzu wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych:Rozeznanie-rynku-krajoznawcze 2 – … Czytaj dalej
ZAPYTANIE     nr 25/0053/18 W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU zakup usługi: TRANSPORT DZIECI I MŁODZIEŻY   Zapytanie w trybie rozeznania rynku  przeprowadzane jest w ramach projektu Ku gwiazdom – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie ”  Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. Integracja 06.02. Usługi … Czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE    nr 24/0053/18 zakup usługi: WYŻYWIENIA, ZAKWATEROWANIA I ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH PODCZAS WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Zapytanie ofertowe  przeprowadzane jest w ramach projektu Ku gwiazdom – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie ”  Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. Integracja 06.02. … Czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE    nr 23A/0053/18 zakup usługi: „ŻEGLUJ Z PITAGORASEM” ROZWÓJ KOMPETENCJI  DZIECI I MŁODZIEŻY W OPARCIU O ŻEGLARSTWO W POWIECIE BYTOWSKIM   Zapytanie ofertowe  przeprowadzane jest w ramach projektu Ku gwiazdom – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie ”  Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. … Czytaj dalej

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl