preloder

Archiwum

ZAPYTANIE O SZACOWANIE NR 3/0053 Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Gdańskiej zwraca się z prośbą o pomoc     w oszacowaniu wartości zamówienia na usługi   na terenie powiatu bytowskiego  w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez podanie ceny usługi. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie o cenę nie wiąże się z koniecznością złożenia przez Państwa oferty w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe. … Czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/0031/2018 zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania podczas wypoczynku letniego Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach  projektu „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego” o numerze RPPM.06.02.02-22-0031/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług … Czytaj dalej
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku, obejmującym dostawę artykułów papierniczych: Rozeznanie rynku stanowi sprawdzenie wartości zamówienia, nie zobowiązuje stron do realizacji niniejszego zamówienia w ramach projektu „Uwierz w siebie – kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego” (RPPM.06.02.02-22-0054/17) współfinansowanyn ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, … Czytaj dalej
ZAPYTANIE O SZACOWANIE NR 2/0053/18 Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Gdańskiej zwraca się z prośbą o pomoc   w oszacowaniu wartości zamówienia na usługi   na terenie powiatu bytowskiego  w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez podanie ceny usługi. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie o cenę nie wiąże się z koniecznością złożenia przez Państwa oferty w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe. Zapytanie … Czytaj dalej
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup usług psychologicznych świadczonych uczestnikom i uczestniczkom projektu pt. Rodzina do podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim. Zapytanie podzielone jest na 3 części. Część I -Diagnoza Część II -Prowadzenie Grup Wsparcia Część III Prowadzenie superwizji i szkoleń. Zapraszamy do zapoznania się z całą treścią zapytania. zapytanie psycholog 18.06.26zapytanie psycholog załączniki 18.06.26
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/0053/18 zakup usług transportowych Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach projektu Ku gwiazdom – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie ”  Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych.   Zapytanie … Czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/0053/18 zakup usługi Organizacja rodzinnego spływu kajakowego Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach projektu Ku gwiazdom – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie ”  Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług … Czytaj dalej
Zapraszamy do składania ofert w ramach rozeznania rynku na  Opiekun/ka klubu młodzieżowego/kawiarni w placówce wsparcia dziennego w formie podwórkowej na terenie powiatu kwidzyńskiego. Pełna treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy poniżej. opiekun kawiarni rozeznanie 18.06.21 opiekun kawiarni 18.06.21 załącznik
Zakup usług pedagogicznych Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach projektu „Ku gwiazdom  – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie „ o numerze RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych. Zapytanie ofertowe nr 3B załacznik -formularz … Czytaj dalej
Zakup usług psychologicznych Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach projektu „Ku gwiazdom  – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie „ o numerze RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych Zapytanie ofertowe nr 4 B załacznik -formularz … Czytaj dalej

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl