preloder

Dofinansowanie rozwoju usług społecznych w Województwie Pomorskim

Kategorie:
Data publikacji:

Powstaną wypożyczalnie sprzętu do rehabilitacji i inne usługi opiekuńcze dla seniorów. Dla dzieci organizowane będą podwórkowe Placówki Wsparcia Dziennego. 12 kwietnia 2018 roku podpisanych zostało kolejnych 6 umów z gminą Kobylnica oraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska na dofinansowanie rozwoju usług społecznych w województwie pomorskim.

Umowy z wnioskodawcami podpisał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski. Wartość wszystkich inwestycji to ponad 13,5 mln złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowi ponad 11 mln zł. — Miło mi powiedzieć, że Zarząd Województwa Pomorskiego starta się odblokować kolejne środki z unijnej rezerwy wykonania – powiedział marszałek Mieczysław Struk podczas podpisywania umów. — Chodzi o to, że jeśli do końca 2018 roku uda nam się wywiązać się z umowy, którą zawarliśmy z Komisją Europejską na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, będziemy mogli uruchomić środki z rezerwy. Wtedy na rozwój usług społecznych, zamiast dotychczasowych 21 mln euro, będziemy mogli przeznaczyć aż 48,5 mln euro — wyjaśnił marszałek.

(…)

Pięć projektów ZHP dla rodziców i dla dzieci

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska przygotował pięć projektów, które skupią się głównie na pomocy rodzinom, dzieciom i młodzieży. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na stworzenie Centrów Pomocy Rodzinie i dzienne placówki dla najmłodszych. Chodzi przede wszystkim o wsparcie rodzin wielodzietnych i w trudnych sytuacjach życiowych Każde z zadań będzie realizowane w partnerstwie z innym podmiotem.

Projekt „Otwieramy horyzonty!” Będzie realizowany wspólnie z powiatem lęborskim, a konkretnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Dla rodzin z gmin: Lębork, Nowa Wieś Lęborska i Cewice powstanie podwórkowa Placówka Wsparcia Dziennego skierowana do dzieci i młodzieży. W działalność placówki mają być angażowani rodzice i innych członkowie rodziny. Będą organizowane m.in. dni otwarte dla rodzin zastępczych. Wartość projektu to 1 930 308, 00 zł. Dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 wynosi 1 833 792,60 zł.

Projekt „W rodzinie siła” będzie polegał na rozwoju usług społecznych w Malborku i sąsiednich gminach. Przy współpracy ze Środowiskowym Domem Pomocy w Malborku powstanie Poradnia Rodzinna, a także Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci. Rodziny z gmin Malbork, Nowy Staw i Stare Pole będą mogły liczyć na pomoc w postaci grup wsparcia czy konsultacji z ekspertami. Wartość całego projektu 1 934 797,20 zł. Dofinansowanie z EFS wynosi 1 838 057,34 zł.

Projekt „Rodzina to podstawa” będzie realizowany w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Hufiec ZHP Kwidzyn będzie prowadzić Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci młodzieży. Obszar realizacji projektu dotyczy gmin: Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo i Sadlinki. Wartość projektu to 2 337 312,90 zł. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to 2 200 447,25 zł.

„Ku gwiazdom” to projekt, który będzie realizowany na terenie gmin: Bytów, Miastko i Parchowo przy partnerstwie z gminą Miastko. Działania obejmą 25 rodzin i 50 dzieci oraz ich opiekunów. Podobnie jak w innych projektach ZHP utworzy Placówkę Wsparcia Dziennego, gdzie dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas wolny. Rodziny otrzymają wsparcie w postaci m.in. konsultacji z ekspertami. Wartość projektu to 1 943 542,02 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 846 364,92 zł.

Projekt „Uwierz w siebie” zostanie zrealizowany na terenie powiatu kościerskiego oraz w partnerstwie z nim. Wsparciem otrzymają rodziny z gmin: Dziemiany, Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa. Podobnie jak w pozostałych projektach, również w Kościerzynie powstanie Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. W ośrodku tym dzieci otrzymają pomoc pedagogiczną i psychologiczną, która ma zapobiegać i ograniczać występowanie dysfunkcji ich zachowań. Na wsparcie mogą także liczyć rodziny mające trudności w wychowaniu dzieci, rodziny wielodzietne i piecze zastępcze, a także rodzice dzieci niepełnosprawnych. Wartość projektu to 2 131 505,84 zł. Dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 wynosi 2 024 930,55 zł.

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Za www.pomorskie.eu

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Zapytanie ofertowe nr 10/0052/2018 w trybie zasady konkurencyjności – zakwaterowanie i wyżywienie – numer projektu RPPM.06.02.02-22-0052/17

Mamy już 60 lat!

Ekologia pod żaglami – podsumowanie

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl