Macierzysta Akademia Kształcenia

O Macierzystej Akademi KształceniaM a c i e r z y s t y
- to taki od którego coś bierze początek, to również taki, z którym ktoś związany jest urodzeniem, przynależnością, pochodzeniem. I takie jest właśnie jedno z podstawowych założeń naszej AKADEMII. Staramy się, by to co dajemy było niepowtarzalne, dające nowy początek służby. Tym samym instruktorzy poznają się we własnym, macierzystym, chorągwianym środowisku, w chorągwianej rodzinie instruktorskiej - chcą ze sobą współpracować.

A k a d e m i a - to filozoficzna szkoła założona przez Platona w gaju Akademosa (IV w. p.n.e.) w Atenach. Stworzyliśmy taką właśnie szkołę, skupiającą wielu wspaniałych specjalistów i wybitnych, doświadczonych instruktorów. Należą do niej również osoby spoza harcerstwa. Jakże wspaniale w codziennej działalności Akademii sprawdzają się cechy metody harcerskiej: wzajemność oddziaływań, pozytywność, dobrowolność, indywidualność... Akademia skupia instruktorów z różnych krańców i hufców naszej Chorągwi. Mimo to znajdujemy wspólny język, zaczynamy zwyczajnie rozmawiać co niejednokrotnie prowadzi do zawiązywania przyjaźni, do współpracy, do wspólnego działania...

K s z t a ł c i ć - to dawać komu pewien zasób wiedzy, wiadomości, to rozwijanie i doskonalenie: umysłu, woli, charakteru... Tylko nieustanne, nieprzerwane kształcenie może dać w przyszłości pożądany efekt. Po wielu latach stale organizowanych kursów drużynowych, kursów instruktorskich- możemy pochwalić się już niewielkimi, ledwie zauważalnymi efektami. Dewiza musi być jedna a my chcemy się jej trzymać: wytrwałość i stale zmieniany styl pracy, by nie popaść w rutynę! Wiele zależy oczywiście od samych członków Akademii poddających się pewnego rodzaju procesowi - jak na razie to wspaniali, młodzi ludzie, których wiara i optymizm są dodatkową motywacją do rozwijania działalności Akademii. Znakiem - symbolem Macierzystej Akademii Kształcenia jest czerwony MAK. Czy potraficie odgadnąć bogactwo tego symbolu ?

  PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2017-2018

 

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku