Zmiany w Systemie Stopni Instruktorskich - spotkanie z członkiem Rady Naczelnej

Komenda Chorągwi wraz z ChKSI zapraszają na spotkanie z szefową Komisji ds. Pracy z Kadrą Rady Naczelnej ZHP hm. Dorotą Całką oraz Przewodniczącym KSI przy GK ZHP hm. Grzegorzem Całkiem. Tematem dyskusji będą zaproponowane przez Radę Naczelną zmiany w Systemie Stopni Instruktorskich. Wypracowane wnioski zostaną przedstawione Radzie podczas październikowego spotkania, an którym podejmowane będą decyzje w sprawie nowelizacji regulaminów stopni.

Spotkanie rozpoczyna się w czwartek, 9 czerwca, w Domu Harcerza w Gdańsku o godz. 17:30. Planujemy ok. 4-5 godzin dyskusji.

Zapraszamy wszystkich instruktorów aktywnych w szeroko pojętym obszarze pracy z kadrą, w tym m.in. członków komisji stopni, kształceniowców, członków komend hufców.
Czuwaj!
hm. Andrzej Sawuła HR
szef Zespołu ds. „opcji zero” GK ZHP
przewodniczący KSI Chorągwi Gdańskiej ZHP

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku