Ostatnie pożegnanie zasłużonego Harcmistrza Malborka

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci hm. Leszka Witkiewicza, który 31 maja w wieku 88 lat odszedł na wieczną wartę. Spoczął na Cmentarzu Komunalnym w Malborku w sobotę 4 czerwca 2016 r.

Uczestnicy XXVIII Rajdu Rodło w Malborku, pamiętają jego gawędę, w której przybliżył nam historię malborskiego harcerstwa. Współtworzył ZHP w wyzwolonym Malborku, był dwukrotnie Komendantem Hufca. Z zawodu nauczyciel wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych. Radny ukochanego miasta Malborka ze stażem 32 letnim.

Urodził się w Łowiczu, gdzie został harcerzem w 1938 r. Po wojnie osiadł z rodziną w Malborku. Był drużynowym 3 MDH im. Michała Wołodyjowskiego. „Mały Rycerz” był jego ulubionym bohaterem, bo patriotyzmu uczył się z powieści Sienkiewicza.

Był odważny jak „Mały Rycerz”, w 1946 roku zorganizował ze swoim przyjacielem strajk szkolny popierający krakowskich studentów, aresztowanych z powodu organizacji święta 3 Maja. W tym samym roku, z tym samym druhem, był inicjatorem apelu do prezydenta RP Bolesława Bieruta o ułaskawienie szkolnego kolegi Zbyszka Tarasiewicza, łącznika mjra. Łupaszki, skazanego na karę śmierci. Apel był skuteczny, wyrok zmieniono na więzienie, a kolega uratowany.

W 1956 r. włączył się w odbudowę harcerstwa, został pierwszym komendantem Hufca. Następnie kierował Hufcem w latach 1963 - 1967. Przed 18 laty był współorganizatorem Kręgu Seniorów „Semper Paratus” i wieloletnim zastępca komendanta Kręgu. Był „Zasłużonym Obywatelem Miasta Malborka” z którego zdaniem i opinią liczyły się władze miasta. Umiał jednoczyć ludzi dla osiągania wspólnych celów. Cieszył się uznaniem społecznym i wyjątkowym autorytetem w środowisku. Posiadał wiele odznaczeń i wyróżnień m.in.: Krzyż Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZHP.

Msza żałobna odbyła się w kościele pw. Jana Chrzciciela, nieopodal Zamku, gdzie przed 4 laty kończyliśmy Rajd Rodło. Urnę Druha Leszka umieszczono przy ołtarzu , a obok ustawiono obraz Matki Boskiej Harcerskiej, podarowany kościołowi przez uczestników tamtego Rajdu. Były poczty sztandarowe, delegacja harcerzy i młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych, którym zmarły dyrektor kierował przed laty.

Na cmentarzu Druha Leszka pożegnała ulubiona przez Niego „Pieśń o małym rycerzu”, słowa pożegnania wygłosili Burmistrz Malborka Marek Charzewski, oraz dyrektor ZSZ w Malborku. Całą ceremonią pożegnania kierował i harcerskie przemówienie wygłosił komendant HKS „Semper Paratus” hm. Jerzy Ruszkowski.
W pożegnaniu brała udział także delegacja Kręgu Seniorów „Korzenie”, reprezentująca władze Chorągwi Gdańskiej.
Czuwaj!
hm. Bogdan Radys
Komisja Historyczna
Chorągwi Gdańskiej

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku