Dodatkowe spotkanie KSI w czerwcu

Z uwagi na zapotrzebowanie ChKSI rozważa zorganizowanie dodatkowego spotkania w czerwcu, w indywidualnie ustalonym terminie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Komisją z podaniem preferencji co do dnia i godziny.
Czuwaj!
hm. Andrzej Sawuła HR
przewodniczący KSI Chorągwi Gdańskiej ZHP

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku