Konsultacje zmian w Systemie Stopni Instruktorskich

9 czerwca 2016 r. instruktorzy naszej Chorągwi dyskutowali z członkami Rady Naczelnej ZHP, hm. Dorota Całką i hm. Iwoną Kręczkowską, oraz z Wiceprzewodniczącym ZHP hm. Marianem Antonikiem o zaproponowanych przez Radę Naczelną zmianach w Systemie Stopni Instruktorskich. W dyskusji uczestniczył tez Komendant Chorągwi Gdańskiej hm. Artur Glebko i Komendantka Chorągwi Zachodniopomorskiej hm. Eliza Gilewska.

Spotkanie rozpoczęliśmy od ożywionej dyskusji o całościowym kształcie systemu stopni. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, kim powinien być przewodnik, podharcmistrz, harcmistrz – jakie etapy rozwoju winny te stopnie opisywać. Zgodziliśmy się, że stopnie powinny być możliwie mocno związane z pracą wychowawczą w drużynach. Jednoznacznego stanowiska nie wypracowaliśmy, ale mamy nadzieję, że szereg sformułowanych argumentów pomoże Radzie Naczelnej podjąć ostateczną decyzję.

Większość spotkania upłynęła na szczegółowej analizie zaproponowanych przez Radę Naczelną zmian. Ponieważ o zmianach proceduralnych dyskutowaliśmy już wcześniej na warsztatach dla członków KSI oraz na seminarium harcmistrzowskim, tym razem skupiliśmy się na propozycjach dotykających bezpośrednio idei poszczególnych stopni. Co do zasady z kierunkiem obranym przez Rade wszyscy się zgadzaliśmy... ale jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach.

W trakcie dyskusji zaprezentowaliśmy także wypracowane wcześniej przez członków KSI i uczestników seminarium harcmistrzowskiego propozycje:
* przyjęcia jako długofalowego celu strategicznego dla Związku doprowadzenia do sytuacji, że wszystkie gromady i drużyny będą prowadzone przez pełnoletnich instruktorów;
* wprowadzenia oficjalnego oznaczenia na mundurze otwartej próby harcmistrzowskiej;
* rozbudowania systemu stopni o czwarty stopień instruktorski przeznaczony dla kadry wspierającej wychowanie.

Wypracowane wcześniej propozycje oraz sformułowane na spotkaniu wnioski zostaną przedstawione Radzie Naczelnej jako głos kadry naszej Chorągwi w konsultacjach projektu zmian.
Czuwaj!
hm. Andrzej Sawuła
Przewodniczący
Komisji Stopni Instruktorskich
Chorągwi Gdańskiej

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku