Aktywne wakacje w Gdańsku

800 małych gdańszczan wzięło udział w trwających całe wakacje półkoloniach zorganizowanych przez Komendę Chorągwi Gdańskiej ZHP i Miasto Gdańsk. W kończącej letnią przygodę międzyszkolnej olimpiadzie w SP nr 42 na Suchaninie wziął udział Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Przez niemal dwa wakacyjne miesiące prawie 100 instruktorów harcerskich podjęło się pracy z niemal 800 dziećmi z Gdańska. Zabawy ruchowe, zdrowe współzawodnictwo, wyzwania intelektualne towarzyszyły zakończeniu półkolonii Chorągwi Gdańskiej ZHP, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 42 na gdańskim Suchaninie. Ponad 120 uczestników ostatniego turnusu projektu "Wakacje pełne przygód" wzięło udział w małej olimpiadzie sportowej. Dzieci, podzielone na zespoły 5-osobowe rywalizowały m.in. pokonując tor przeszkód, ćwicząc równowagę na slack line, rzucając do kosza czy strzelając z łuku. Współzawodnicząc z innymi zespołami grały w siatkówkę i ping-ponga, przeciągły linę, wzięły udział w wyścigu rzędów czy w workach. Na dzieci czekały nie tylko ruchowe wyzwania! Uczestnicy rozwiązywali quiz z wiedzy o Gdańsku i kolorowali swoje miasto, na specjalnie przygotowanych kolorowankach.

Półkolonie dla dzieci „Wakacje pełne przygód w Gdańsku” to nazwa przedsięwzięcia, które trwało od początku lipca. Podczas ośmiu tygodniowych turnusów dzieci mogły skorzystać ze zróżnicowanych form wypoczynku w Trójmieście. Młodzi gdańszczanie odwiedzili: ZOO w Oliwie, Centrum Hewelianum, EduParku, Oceanarium i Centrum Experyment w Gdyni, a także miejsca historyczne: Muzeum Bursztynu, Dom Uphagena, statek-muzeum Sołdek czy Europejskie Centrum Solidarności.

Półkolonie to nie same wycieczki - w szkołach podstawowych na Suchaninie, Łostowicach i Ujeścisku dzieci brały udział w zajęciach, pobudzających kreatywność, sprawność fizyczną i umiejętności społeczne. Pracując w małych grupach uczestnicy mieli możliwość nawiązania nowych kontaktów z rówieśnikami nie tylko ze swojej okolicy, a przez wspólną, tygodniową pracę w małej grupie uczyli się zasad współżycia społecznego.

W tegorocznym projekcie półkolonii wzięło udział 780 uczestników w 8 turnusach. Ponad 90 osób kadry zajmowało się uczestnikami przez niemal całe wakacje w trzech szkołach. W każdym z turnusów uczestnicy wzięli udział w 2-3 wycieczkach, w tym w międzyszkolnej olimpiadzie sportowej. W większości przypadków dzieci uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych w miejscach, które odwiedzały. Na realizację projektu Gmina m. Gdańsk przyznała dotację w wys. 160 000 zł.
Czuwaj!
hm. Jacek Grzebielucha
Zespół Komunikacji i Promocji
Chorągwi Gdańskiej ZHP

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku