Warsztaty dla członków hufcowych KSI „Zmiany w Systemie Stopni Instruktorskich” - 10 grudnia

Chorągwiana KSI zaprasza na warsztaty poświęcone uchwalonym niedawno zmianom w Systemie Stopni Instruktorskich, które wchodzą w życie z początkiem 2017 r. Zapraszamy członków hufcowych KSI, przyszłych opiekunów prób instruktorskich oraz wszystkie osoby zainteresowane pracą z kadrą w ZHP.

Wspólnie zapoznamy się z ideą nowelizacji SSI i szczegółami wprowadzonych zmian oraz przedyskutujemy źródła potencjalnych trudności w pracy stopniami instruktorskimi. Jeśli będzie taka potrzeba, wypracujemy wspólne podejście do niejasnych bądź problematycznych zapisów SSI, a także wypracujemy ewentualne dalsze postulaty do Rady Naczelnej.

termin: 10 grudnia (sobota), 12:00-18:00
miejsce: Dom Harcerza w Gdańsku
koszt: 0 zł, ale trzeba się zgłosić
termin zgłoszeń: 1 grudnia 2016 r., na adres andrzej.sawula@zhp.net.pl

Bezpośrednio przed warsztatami odbywa się mini-seminarium historyczne poświęcone kulisom reaktywacji ZHP w 1956 r. (tzw. „Zjazd Łódzki”). Instruktorom uczestniczącym w obu formach Choragiew zapewnia obiad.

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku