Największy JAK

Największy ilościowo biwak tegorocznej Jesiennej Akcji Kształceniowej zgromadził w Domu Harcerza w Gdańsku aż 70 osób. Różne kursy instruktorskie przeplatały się nawzajem, a ich uczestnicy naprawdę dawali z siebie wszystko.

Piątkowy wieczór Kurs Kadry Kształcącej rozpoczął bardzo nietypowo - w formie uroczystej, filmowej kolacji. Fabułą kursu jest "STOPklatka", a każdy z zastępów jakoś nawiązuje do kinematografii. W tym samym czasie kursy Komendantów Szczepów i Podharcmistrzowski zaczęły już swoje zajęcia do późnego wieczora. Treści kursów dotyczyły głównie planowania kształcenia i pracy kształceniowca (KKK) - tutaj zadaniem uczestników będzie przygotowanie, poprowadzenie i podsumowanie w swoim środowisku kursu przewodnikowskiego lub drużynowych. KKSz pracował głównie nad modelami pracowania szczepu, programem i palnowaniem pracy w szczepie.Jedynym momentem, kiedy wszystkie kursy spotkały się razem, były sobotnie zajęcia z zakresu zastosowania metody harcerskiej w pracy z instruktorami - wtedy faktycznie wszyscy uczestnicy zostali dobrani w międzykursowe grupy, przed którymi zostało postawione kreatywne zadanie.

Podstawowe dane które należy znać to kursy w ogólności - tegoroczny JAK to Kurs Kadry Kształcącej, Kurs Podharmistrzowski, Kurs Komendantów Szczepów oraz Kurs Komend Hufców. Razem stanowią sumę 55 uczestników i 15 osób komend. Komendantem całej JAK jest hm. Łukasz Kochowski. Kolejne biwaki odbędą się w terminach 09-11.12 (KPHM), 16-18.12 (KKK), 06-08.01 (KKSz).
Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!
hm. Jacek Grzebielucha
Zespół Komunikacji i Promocji
Chorągwi Gdańskiej

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku