Wigilia Instruktorska Chorągwi Gdańskiej ZHP 2016

Wigilia Instruktorska Chorągwi Gdańskiej ZHP 14 grudnia 2016 r. Dom Harcerza w Gdańsku

14 grudnia 2016 r. w Domu harcerza w Gdańsku odbyła się wigilia instruktorska Chorągwi Gdańskiej ZHP. Gośćmi byli przedstawiciele władz naczelnych ZHP w osobie zastępcy Naczelnika ZHP hm. Krzysztofa Budzińskiego, Jego Ekscelencja biskup Zbigniew Zieliński, przedstawiciele Sejmiku Województwa Pomporskiego, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Służby więziennej w Gdańsku, ABW, NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego, posłów na sejm oraz senatorów, ZHR, byli komendanci Chorągwi, komendanci hufców, instruktorzy Chorągwi Gdańskiej.

Całe popołudnie obfitowało w świąteczny nastrój, wigilijne potrawy, jednak zaczął się tradycyjnie występem harcerzy - byli to harcerze z Hufca Gdańsk-Śródmieście, którzy rozpoczęli uroczystość. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia:

Medal KEN (wręczał Wicekurator Marek Strociak) został wręczony druhnom hm. Katarzynie Michałowskiej z Hufca Gdańsk-Śródmieście i hm. Krystynie Anuszkiewicz z Hufca Ziemi Słupskiej. Komendant Chorągwi Gdańskiej uhonorował Przyjaciół Chorągwi Gdańskiej ZHP. Odznaczenia otrzymali: Adam Kwiatkowski – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Tomasz Augustyniak – Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, płk Zbigniew Olborski – Dyrektor Zakładu Karnego Gdańsk-Przeróbka, Jan Kulas – poseł na sejm trzech kadencji, Wiesław Kostrzewa – Dyrektor Centrum Korporacyjnego Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku. Medal Prezydenta Miasta Gdańska otrzymali hm. Sylwester Glapiak, hm. Felicja Krzemińska, hm. Bogdan Radys – wszyscy z Harcerskiego Kręgu Seniorów Korzenie – tym medale wręczył Łukasz Kłos – koordynator Jamboree 2023 z ramienia M. Gdańska. Złote Krzyże Za Zasługi dla ZHP otrzymali druhna hm. Róża Zagórska – wieloletnia księgowa Chorągwi oraz druh hm. Artur Glebko, który 13.12.2016 r. obchodził 20-lecie służby instruktorskiej. Krzyże wręczył Z-ca naczelnika ZHP hm Krzysztof Budziński.

Występ uświetnił zespół Grupa Muzycznego Wsparcia z Hufca Gdańsk-Śródmieście.

Po wigilii goście udali się w kierunku fontanny Neptuna na Długim Targu, gdzie odbyło się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przedstawicielom władz i mieszkańcom Gdańska. Fantastyczną oprawę wydarzenia zapewniły harcerki i harcerze z Hufca ZHP Sztum. Do wigilii Betlejemskie Światło Pokoju będzie dostępne do odbioru z recepcji Domu Harcerza w Gdańsku przez całą dobę.
Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!
Dorota Różyńska
Biuro Komendy
Chorągwi Gdańskiej ZHP

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku