Dwie konferencje "Jaki ZHP? Wyjdźmy od celu" - Warszawa i Poznań

Dwie takie same konferencje harcmistrzowskie "Jaki ZHP? Wyjdźmy od celu" dla wszystkich instruktorów ZHP organizowane przez Radę Naczelną ZHP przy współpracy z Komendami Chorągwi Stołecznej i Wielkopolskiej.

Jakiej organizacji chcemy? Wychowawcza to znaczy jaka – jak przebudować organizację aby służyła zuchom i harcerzom? Jaką rolę w zarządzaniu nią mają pełnić wartości i struktura?

Warszawa: 21 stycznia 2017 godz. 10.00 - 17.00
Poznań: 18 lutego 2017 godz. 10.00-17.00

GRUPY DYSKUSYJNE:

1. Strategiczne decyzje – wodzowsko czy kolegialne, kierowanie czy przewodzenie?
2. Strategiczne decyzje – wspólnota czy struktura, zarzadzanie zespołem czy firmą?
3. Strategiczne decyzje - wychowanie i gospodarka razem czy osobno?
4. Kadra – jak optymalnie zagospodarować jej potencjał do realizacji celów?
5. Zarzadzanie organizacjami pozarządowymi - jak zarządzać wartościami?

Wyniki naszej dyskusji przekażemy delegatom za Zjazd Nadzwyczajny i do komisji statutowej.
Czas zdecydować, jak ma wyglądać nasza organizacja na najbliższe kilkanaście lat. W tej dyskusji nie może Ciebie zabraknąć, to przecież -Twój Związek Harcerstwa Polskiego. Przyjedź i bądź ambasadorem tej ważnej rozmowy w swoim środowisku instruktorskim – razem z nami zachęcaj do udziału w tej dyskusji w naszym instruktorskim kręgu i w grupie instruktorów z Twojego hufca przyjedźcie do Warszawy lub Poznania.
ZGŁOŚ SIĘ DZIŚ!
www.jakizhp.zgloszenia24.pl/

SZCZEGÓŁY
web.facebook.com/events/345647459153046/
Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!
hm. Jolanta Kreczmańska
wiceprzewodnicząca ZHP
komendantka konferencji

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku