Forum Komunikacji i Promocji ZHP

Czas zorientować mapę wizerunku Związku Harcerstwa Polskiego. Zapraszamy osoby odpowiedzialne za promocję ZHP na poziomie hufca, chorągwi, centralnym na I Forum Komunikacji i Promocji! 20 maja 2017 w Gdańsku podsumujemy realizację założeń dokumentu Kierunki Promocji ZHP oraz opracujemy wnioski, które zaproponujemy na 40. Zjazd ZHP. Zgłoszenia trwają do 30 kwietnia.

Pomysł na Forum Komunikacji i Promocji zrodził się obserwacji pozytywny zmian w podejściu do wizerunku naszej organizacji. Kadra na poziomie hufców i chorągwi jest w większości przeszkolona do pełnienia funkcji (efekt kilku lat PR Labów), imprezy centralne, chorągwiane i hufcowe mają coraz lepszą oprawę promocyjną, graficzną, podejmujemy się współpracy z różnymi podmiotami i sami jesteśmy postrzegani jako wiarygodny partner. Mamy ogólnopolską grupę wparcia na Facebooku, gdzie możemy zadać każde nurtujące nas pytanie. Ale to nie wszystko. Czas spotkać się na żywo i podyskutować o kierunkach promocji i komunikacji, które możemy zaproponować do przyjęcia uchwałą na 40 Zjeździe ZHP. Wymienić się wiedzą, zainspirować, posłuchać prelekcji, ale też rozmawiać i mieć wpływ na strategię, z jaką będziemy pracować przez najbliższe lata.

Forum Komunikacji i Promocji ZHP zainicjowane przez Zespół Promocji i Komunikacji Chorągwi Gdańskiej tworzone jest razem z Wydziałem Promocji i Komunikacji GK ZHP oraz Centralną Szkołą Instruktorską.

Termin Forum KiP: 20 maja 2017
Termin zgłoszeń na Forum KiP: 30 kwietnia
Formularz zgłoszeniowy: www.bit.ly/Zgloszenia_ForumKiP
Koszt: 35 zł (obiad, przerwy kawowe, program i materiały programowe)
Regulamin Forum.

Kontakt z biurem Forum: Patrycja Jabłońska: jablonska.patrycja@zhp.net.pl lub promocja@gdanska.zhp.pl

Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!
phm. Marta Bednarska
Rzecznik Prasowy
Chorągwi Gdańskiej ZHP

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku