Komentarz Komendanta

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim komentarzem w formie małego wywiadu, którego udzielił Komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP hm. Artur Glebko, już po powrocie z 39. Zjazdu ZHP, który odbywał się w ubiegły weekend w Warszawie.

Jacek Grzebielucha: Już po 39. Zjeździe ZHP. Czego oczekiwałeś od tego Zjazdu?
Artur Glebko: Mądrych i odpowiedzialnych decyzji, przemyślanych zmian w naszej i dla naszej organizacji organizacji.

Oczekwiania się spełniły?
Niestety nie do końca, w sprawach najwazniejszych poza Prawem Harcerskim w zasadzie nie dokonano zmian.

Jak oceniasz jedną z pierwszych decyzji Zjazdu co do wyboru pytań kierunkowych, które będą przedmiotem decyzji zjazdowych?
Był to słuszny kierunek, jak pokazał Zjazd, choć możliwe że gdyby nie te pytania, niektóre tematy takie jak na przykład Likwidacja Sądów czy zmiany w Kadencyjności mogłyby zostać szerzej omówione.

Jak sądzisz, jak wprowadzone zmiany wpłyną na funkcjonowanie naszych jednostek? Drużyn, hufców czy Chorągwi Gdańskiej?
Niewątpliwie stoimy przed ogromnym wyzwaniem i wielką odpowiedzialnością, aby zmiany w Prawie Harcerskim były zmianami dojrzałymi, aby instruktorzy , ale i też osoby spoza organizacji nie nadużywały i nie nadinterpretowały zmian w zapisie 10 punktu.

Kto zaangażwany był w Zjazd z Chorągwi Gdańskiej?
Wszyscy delegaci Chorągwi Gdańskiej, jednak w szczególności hm. Andrzej Sawuła jako członek komisji statutowej. Pozostałymi delegatami byłem ja, hm. Tomasz Michałowski, phm. Sławomir Milewski, hm. Wiesław Laskowski, hm. Alina Cyrzon, hm. Natalia Błońska, hm. Dorota Łoś, phm Michał Kozłowski, hm. Iwona Kręczkowska, hm. Wojciech Mokwa i hm. Bogdan Formela. W obsłudze i aparacie organizacyjnym wyróżniali się pwd. Weronika Christow, phm. Dawid Zdrojewski, pwd. Konrad Kmieć, pwd. Kamil Jasiński jako obsługa organizacyjno-prasowa. Gośćmi Zjazdu z głosem doradczym byli nasz Skarbnik hm. Marek Boraczyński oraz hm. Roman Kopitkowski. Harcmistrzyni Ludwika Dębicka obecna była na Zjeździe jako wiceprzewodnicząca Centralnej Komisji Rewizyjnej.

Czy "nasi" jakoś się wyróżniali? Aktywnością?
Myślę, że przede wszystkim nie było przypadków w naszych wypowiedziach, a merytoryczne uwagi mogły pomóc Zjazdowi w podjęciu odpowiedzialnych decyzji.

Dziękuję za rozmowę.
Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!
hm. Jacek Grzebielucha
Członek Komendy Chorągwi
ds. promocji

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku