Chorągiew Gdańska otrzymała dofinansowanie z PFRON

O dofinansowaniu ze strony PFRON na budowę Domu Żeglarza w Pucku - na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Strona www

Nowy Dwór Gdański, Słupsk, Dębnica Kaszubska, Warzenko i Garczyn – placówki dla osób niepełnosprawnych będą wyremontowane. Zostanie też wybudowany Dom Żeglarza w Pucku, w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku będzie winda, a w Sobieszewie powstanie specjalna ścieżka dydaktyczna. Koszt inwestycji wynosi prawie 3,7 mln zł.

Marszałek Mieczysław Struk 28 kwietnia 2017 r. podpisał 8 umów o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Prace zostaną wykonane do końca listopada 2017 r.

Jakie będą udogodnienia?

Inwestycje obejmą głównie prace remontowo-budowlane. W istniejących już obiektach w Słupsku, Dębnicy Kaszubskiej, Warzenku i Garczynie będą wymalowane ściany i sufity. Zostaną wymienione podłogi, okna i drzwi. Budynki zyskają nową instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Pawilon hipoterapii Słupsku będzie miał nowy dach. A dla osób niepełnosprawnych lub z ograniczoną sprawnością ruchową w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku będzie zamontowana winda oraz podjazdy dla wózków. Zyskają też dostosowaną do ich potrzeb toaletę.

Tablice Braillem, podświetlane poręcze


Powąchać i dotknąć rośliny, a także na specjalnych tablicach informacyjnych w druku powiększonym oraz alfabecie Braillea poczytać opisy przyrody – takie udogodnienia dla niedowidzących i słabowidzących będzie oferować ścieżka dydaktyczna w Sobieszowie. Kontakt z przyrodą pozytywnie wpłynie na rozwój emocjonalny i sensoryczny oraz pobudzi chęć poznawania natury. Poprawiona zostanie też nawierzchnia. Dzięki temu niepełnosprawni będą mogli poruszać się samodzielnie, co poprawi ich sprawność ruchową i przyczyni się do budowania poczucie pewności siebie.

Zupełnie od podstaw, w nowej technologii, z betonowych kontenerów, zostanie wybudowany Dom Żeglarza w Pucku. Pokoje będą dostosowane do osób poruszających się na wózkach. Zostanie też zamontowana sygnalizacja świetlna dla osób niedosłyszących.

Kto i ile dostał?

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości prawie 3,7 mln zł otrzymali:
powiat nowodworski na przebudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 1 471 000 zł
Caritas Archidiecezji Gdańskiej na rozbudowę ośrodka szkoleniowo-kolonijnego w Warzenku – 700 000 zł
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska na budowę „Domu Żeglarza" w Pucku – 600 000 zł
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska na dostosowanie Ratusza Głównego dla osób niepełnosprawnych – 373 000 zł
powiat kościerski na przebudowę stołówki w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie – 300 000 zł
gmina Dębnica Kaszubska na utworzenie Punktu Rehabilitacji – 81 000 zł
Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja" – Słupsk remont pawilonu hipoterapii – 74 000 zł
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi na wykonanie ścieżki dydaktycznej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Sobieszewie – 57 590 zł

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku